APURAHOJEN MAKSAMINEN

Ohjeita apurahansaajalle:

Nuoren tutkijan apurahat maksetaan pääsääntöisesti neljässä kolmen kuukauden erässä aina sen kuukauden alussa, kun jakso alkaa. Jos apurahakautesi alkaa esim. 1.6., maksetaan erät (3 kk) kesäkuun alussa (ajalle kesä-elokuu), syyskuun alussa (syys-marraskuu), joulukuun alussa (joulu-helmikuu) ja viimeinen erä seuraavan vuoden maaliskuun alussa (maalis-toukokuu). Kulumääräraha 1.500 euroa maksetaan ensimmäisen erän yhteydessä. Tarvittaessa on mahdollista sopia myös muunlaisesta järjestelystä. Apurahaeriä laskettaessa huomioidaan vain apurahan henkilökohtainen osuus 25.000 (6.250 euroa/3 kk) / 28.000 euroa (7.000 euroa/3 kk) ja ensimmäisen erän yhteydessä maksettava kulumääräraha 1.500 euroa. Apurahaan kuuluva yleiskustannuslisäosuus 1.750/2.000 euroa maksetaan suoraan yliopistolle/ laitokselle.

Osavuotiset työskentelyapurahat maksetaan 2-3 kolmen kuukauden erissä apurahasummasta ja työskentelykuukausien lukumäärästä riippuen aina sen kuukauden alussa, kun jakso alkaa. Jos siis apurahakautesi alkaa esim. 1.7. ja sinulle on myönnetty 8 kk:n työskentelyapuraha, maksetaan erät heinäkuun alussa (3 kk ajalle heinä-syyskuu), lokakuun alussa (3 kk ajalle loka-joulukuu) ja tammikuun alussa (2 kk ajalle tammi-helmikuu). Apurahaeriä laskettaessa apurahan kokonaismäärästä tulee ensin vähentää suoraan yliopistolle/ laitokselle maksettava yleiskustannuslisäosuus 145 e/apurahakuukausi (väitelleillä 165 e/apurahakuukausi).

Kannustus- ja kohdeapurahat maksetaan yhtenä eränä toivottuna maksuajankohtana ko. kuukauden alussa.

Apurahat maksetaan aina saajan henkilökohtaiselle tilille (ei yliopiston tai laitoksen) muutamia kohdeapurahoja lukuunottamatta, jotka on tarkoitettu yhteisön käyttöön.

Lisätietoja kohtaan voit tarvittaessa kirjata muita apurahasi maksamiseen liittyviä tietoja. Jos apurahakautesi keskeytyy väliaikaisesti, voit esittää maksamattomien erien osalta uuden maksuaikataulun tämän maksatusjärjestelmän kautta säätiön hyväksyttäväksi. Kirjaa tällöin lisätietoja kohtaan apurahakauden keskeytys, keskeytyksen syy ja (arvioitu) ajanjakso. Jo maksettujen erien osalta keskeytykset tulisi sopia sähköpostitse toimisto (at) emilaaltonen.fi

Pääset muuttamaan maksutietojasi ja seuraamaan apurahaeriesi maksutilannetta, kunhan pidät tallessa käyttäjätunnuksesi, salasanasi ja saamasi koodin.

Apurahat ovat verovapaata tuloa 20.117 euroon asti / kalenterivuosi (2016). Säätiö ilmoittaa ko. kalenterivuoden aikana maksamansa apurahat suoraan verottajalle.

Maksulomake täytetään Apurahojen verkkopalvelussa 


Palveluun kirjaudutaan samalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla kuin hakemusta tehdessä
on käytetty.

Maksutiedot on annettava viimeistään edeltävän kuukauden 20. päivään mennessä, jotta
maksu ehtisi seuraavan kuukauden alun maksuerään.