Projektiapurahoja myönnettiin yhdeksälle tutkimusryhmälle yhteensä 1.890.000 euroa

Emil Aaltosen Säätiöltä haettiin kevään 2017 haussa rahoitusta 434 projektille, joista kaksivaiheisen prosessin jälkeen hallitus päätti myöntää kolmivuotisen apurahan yhdeksälle tutkijalle tutkimusryhmineen. Kukin apuraha on suuruudeltaan 210.000 euroa.

Apuraha myönnettiin seuraaville:

TkT TUA BJÖRKLUND
Taloustieteet
Aalto-yliopisto
Muotoiluajattelun ja strategian käytännöt organisaatioissa

FT, dos. VIOLA CAPKOVÁ
Taiteiden tutkimus
Turun yliopisto ja Tampereen yliopisto
Tekstit liikkeessä: Naiskirjailijoiden tuotannon vastaanotto Suomessa ja Venäjällä 1840-2020

FT, dos. ANNA KUPARINEN
Ympäristötieteet
Jyväskylän yliopisto
Kestävää kalastusta muuttuvissa vesiekosysteemeissä

VTT, dos. LEENA MALKKI
Valtio-oppi ja politiikan tutkimus
Helsingin yliopisto
Suomi ja poliittisen väkivallan selitysmallit

PhD, akatemiatutkija KAISA MATOMÄKI
Matematiikka ja tietojenkäsittely
Turun yliopisto
Analyyttinen lukuteoria

LT, dos. TEEMU NIIRANEN
Terveystieteet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Turun yliopisto
Tulehduksen välittäjäaineiden ja verenpainetaudin välinen yhteys

FT MATTI SILVERI
Luonnontieteet
Oulun yliopisto
Lokalisaatio ja dissipaatio suprajohtavissa kvanttisimulaatioissa

YTT PIA VUOLANTO ja VTT JOHANNA NURMI
Sosiaalitieteet
Turun yliopisto
Terveys, tieto ja asiantuntijuus – Vaihtoehtohoitoihin ja rokotteisiin liittyvä lääketiedekriittisyys 1900-luvun alusta nykypäivään

LT EMIL YLIKALLIO
Lääketiede – biolääketiede
Helsingin yliopisto
Aksonirappeuman uudet mekanismit