Projektiapurahoja myönnettiin yhdeksälle tutkimusryhmälle yhteensä 1.890.000 euroa

Emil Aaltosen Säätiöltä haettiin kevään 2017 haussa rahoitusta 434 projektille, joista kaksivaiheisen prosessin jälkeen hallitus päätti myöntää kolmivuotisen apurahan yhdeksälle tutkijalle tutkimusryhmineen. Kukin apuraha on suuruudeltaan 210.000 euroa.

Apuraha myönnettiin seuraaville:

TkT TUA BJÖRKLUND ja tutkimusryhmä
Muotoiluajattelun ja strategian käytännöt organisaatioissa
Taloustieteet
Aalto-yliopisto

FT, dos. VIOLA CAPKOVÁ ja tutkimusryhmä
Tekstit liikkeessä: Naiskirjailijoiden tuotannon vastaanotto Suomessa ja Venäjällä 1840-2020
Taiteiden tutkimus
Turun yliopisto ja Tampereen yliopisto

FT, dosentti ANNA KUPARINEN ja tutkimusryhmä
Kestävää kalastusta muuttuvissa vesiekosysteemeissä
Ympäristötieteet
Jyväskylän yliopisto

VTT, dosentti LEENA MALKKI ja tutkimusryhmä
Suomi ja poliittisen väkivallan selitysmallit
Valtio-oppi ja politiikan tutkimus
Helsingin yliopisto

PhD, akatemiatutkija KAISA MATOMÄKI ja tutkimusryhmä
Analyyttinen lukuteoria
Matematiikka ja tietojenkäsittely
Turun yliopisto

LT, dosentti TEEMU NIIRANEN ja tutkimusryhmä
Tulehduksen välittäjäaineiden ja verenpainetaudin välinen yhteys
Terveystieteet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Turun yliopisto

FT MATTI SILVERI ja tutkimusryhmä
Lokalisaatio ja dissipaatio suprajohtavissa kvanttisimulaatioissa
Luonnontieteet
Oulun yliopisto

YTT PIA VUOLANTO ja VTT JOHANNA NURMI sekä tutkimusryhmä
Terveys, tieto ja asiantuntijuus – Vaihtoehtohoitoihin ja rokotteisiin liittyvä lääketiedekriittisyys 1900-luvun alusta nykypäivään
Sosiaalitieteet
Turun yliopisto

LT EMIL YLIKALLIO ja tutkimusryhmä
Aksonirappeuman uudet mekanismit
Lääketiede – biolääketiede
Helsingin yliopisto

 

Tiivistelmät tutkimushankkeista löydät täältä.