Projektiapurahat 2024

Projektiapurahoja jaettiin yhteensä 2,6 miljoonaa euroa

Emil Aaltosen Säätiölle lähetettiin tänä vuonna 407 projektiapurahoja koskevaa hakemusta. Hallitus on myöntänyt kolmelletoista tutkimusryhmälle 200 000 euron rahoituksen, yhteensä 2,6 miljoonaa euroa.

PsT, neuropsykologian erikoispsykologi TERHI HELMINEN
Psykologia
Tampereen yliopisto
Autismikirjon lapset ja sosiaalinen yhteys (AS-Connection): Psykofysiologinen synkronia, sosioemotionaalinen kommunikaatio ja yhteenkuuluvuuden tunne           

YTT OLLI HERRANEN
Sosiaalitieteet
Tampereen yliopisto
Yhteiskunnalliset järjestelmäteoriat monikriisin aikakaudella
– Selitysvoima ja sovellettavuus

PhD SATU HÄKKINEN
Luonnontieteet
Tampereen yliopisto
Valopolymerointimenetelmiä polymeerien edistyneeseen tuotantoon

LT, kardiologian apulaisprof. TUOMAS KIVINIEMI
Lääketiede – biolääketiede
Turun yliopisto
Solunsisäiset kondensaatit eteisvärinässä – CAREiCON tutkimus

LT, dos. MIIRA KLEMETTI-PETTERSSON
Lääketiede – kliininen lääketiede
HUS Naistenklinikka ja Helsingin yliopisto
Diabeteksen vaikutukset ja molekyylitason mekanismit äidissä, istukassa ja lapsessa (DIAMO) – solunulkoiset vesikkelit komplikaatioiden ennustamisessa          

FT PEKKA KOLEHMAINEN
Valtio-oppi ja politiikan tutkimus
Turun yliopisto
Politiikkaa romahduksen partaalla: Eksistentiaalisen uhan kuvitelmat ja yhteiskunnalliset pakoliikkeet

LT, DI SINI LAAKSO
Lääketiede – biolääketiede
Helsingin yliopisto
Imusolmukkeet neuroimmunologisten sairauksien säätelijöinä ja hoidon kohteina

PhD JUSSI LEHTONEN
Biologia
Jyväskylän yliopisto
Vanhenemisen evoluutio äärellisissä populaatioissa suurten mutaatioiden vaikutuksen alla

FT, dos. JESSE RAILO
Matematiikka ja tietojenkäsittely
Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT
Epäsuorien kuvantamisongelmien vakaus ja tilastollinen teoria

FT ANSSI ROIHA
Kielitieteet
Jyväskylän yliopisto
Pitkittäistutkimus yksilöllisistä eroista varhaisessa vieraan kielen opetuksessa: oppilaiden, opettajien ja vanhempien näkökulmat

FT, apulaisprof. JUHA SAARIKANGAS
Biologia
Helsingin yliopisto
Solujen erilaistumisen syntymekanismi

FT, dos. MARI SAHA
Kasvatustiede
Tampereen yliopisto
Henkilöstön työhyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen laadun yhteydet päiväkodin myötätuntokulttuuriin

KTT HEINI VANNINEN
Taloustieteet
Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT
Suomalaisen vaikuttajateollisuuden kulisseissa: viherpesua, poliittista viestintää ja informaatiokampanjointia sosiaalisen median vaikuttajien välityksellä?