Myönnetyt projektiapurahat 2018

Emil Aaltosen Säätiöltä projektiapurahoja 1.680.000 euroa kahdeksalle tutkimusryhmälle.

Kaksivaiheisen hakuprosessin ensimmäisellä kierroksella säätiölle toimitettiin 398 hakemusta, joista valittiin toiselle hakukierrokselle 21 hakemusta.

Seuraaville projekteille myönnettiin 210.000 euron apuraha kolmivuotiseen työskentelyyn:

FT, dos. ROMAN BEDNARIK
Luonnontieteet
Itä-Suomen yliopisto
Mikrokirurgin taitojen mittausmenetelmät, tunnistaminen ja tehostaminen aistintietojen avulla

LT JUHA GRÖNHOLM
Lääketiede – biolääketiede
Helsingin yliopisto ja HUS
Uusien primaaristen immuunipuutosoireyhtymien molekyylitason mekanismit

YTT, dos. TUUKKA KAIDESOJA
Sosiaalitieteet
Helsingin yliopisto
Kognitiiviset yhteiskuntatieteet – mitä, miksi ja miten?

FT, dos., apulaisprof. VERONIKA LAIPPALA
Kielitieteet
Turun yliopisto
Uutinen, mielipide vai jotain muuta? Erilaiset tekstit ja niiden automaattinen tunnistus monikielisestä internetistä

VTT, dos., professori (ma.) HENRI NYBERG
Taloustieteet
Turun yliopisto
Uudet epälineaariset ekonometriset menetelmät ja niiden makro- ja
rahoitustaloudelliset sovellukset

TkT, apulaisprof. EVELIINA REPO
Tekniset tieteet
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Edistyneet menetelmät arvokkaiden metallien talteenottoon sivuvirroista

LT TONI SEPPÄLÄ
Lääketiede – kliininen lääketiede
Helsingin yliopisto ja HYKS
Lynchin oireyhtymä mallina uudelle syöpädiagnostiikalle ja syövän ehkäisylle

FT REIMA VÄLIMÄKI
Historia ja arkeologia
Turun yliopisto
Muinaiset kuningaskunnat ja Venäjän perustajat: pseudohistoria ja historiapolitiikka 2000-luvun Suomessa (PSEUDOHISTORIA)