Jaetut apurahat 2016

Emil Aaltosen Säätiön hallitus on päättänyt jakaa vuonna 2016 kaikkiaan 298 henkilökohtaista työskentely, kannustus- ja kohdeapurahaa yhteensä 4.150.080 euroa

NUOREN TUTKIJAN APURAHAT 2.633.500 EUROA

Hallitus myönsi nuoren tutkijan apurahan 90 tutkijalle. Apurahan tarkoitus on mahdollistaa vuoden tutkimustyö muusta työstä vapaana. Apuraha on suuruudeltaan 25.000 (väitelleille tutkijoille 28.000) euroa. Lisäksi maksetaan 1.500 euron määräraha tutkimuksen muita kuluja varten. Yleiskustannuslisän maksamista varten on myös varattu 1.750/2.000 euroa.

OSAVUOTISET TYÖSKENTELYAPURAHAT 876.970 EUROA

Osavuotisia työskentelyapurahoja 4-10 kk:n työskentelyyn myönnettiin 59 tutkijalle yhteensä 876.970 euroa.

KANNUSTUSAPURAHAT 340.000 EUROA

Kannustusapurahoja (5.000 euroa) myönnettiin 68 tutkijalle yhteensä 340.000 euroa tutkimustyön edistämiseen.

KOHDEAPURAHAT 256.360 EUROA

Kohdeapurahoja suuruudeltaan 700 – 5.000 euroa myönnettiin mm. matkakuluihin ja muihin tutkimuskuluihin 77 tutkijalle yhteensä 256.360 euroa.

TEOLLISEN KULTTUURIN TUTKIMUSRAHASTON APURAHAT 43.250 EUROA

Emil Aaltosen Säätiössä toimii myös Teollisen kulttuurin tutkimusrahasto. Rahastosta myönnettiin 4 apurahaa yhteensä 43.250 euroa, jotka jaettiin jo huhtikuun alussa.

PROJEKTIAPURAHAT

Tehtyjen päätösten lisäksi vuonna 2016 myönnettäviin projektiapurahoihin varataan 1.890.000 euroa. Projektiapurahan tarkoitus on tukea nuoria tutkijoita heidän itsenäisen uransa alkuvaiheissa. Projektiapuraha myönnetään kolmivuotisena ja sen suuruus on 210.000 euroa. Projektiapurahan aiehakemuksen on jättänyt 487 tutkijaryhmää, joille lähetetään tieto pääsystä hakuprosessin toiselle kierrokselle 15.6.2016 mennessä. Projektiapurahan saajat julkistetaan marraskuun lopussa 2016.