Projektiapurahat 2.100.000 euroa

Emil Aaltosen Säätiön hallitus on päättänyt myöntää vuonna 2016 kymmenen kolmivuotista projektiapurahaa, kukin suuruudeltaan 210.000 euroa.

Projektiapurahat myönnettiin seuraaville tutkimusryhmille:

FT EEVA HALTIA ja tutkimusryhmä
Kevojärven vuosikerrallinen pohjasedimentti: subarktisen ilmastonmuutoksen ainutlaatuinen arkisto
Turun yliopisto

PhD KIRA M. HOLMSTRÖM ja tutkimusryhmä
Tutkimus vaihtoehtoisten hengitysentsyymien mahdollisesta terapeuttisesta sovelluksesta hermorappeumasairauksissa
Helsingin yliopisto

FT, dos. MATTI JALASVUORI ja tutkimusryhmä
Plasmidiriippuvaiset faagit: uusi keino taistella antibioottiresistenttejä bakteeri-infektioita vastaan
Jyväskylän yliopisto

FT, KTM TITTA KALLIO-SEPPÄ ja tutkimusryhmä
Kirkko, tila ja muisti – kirkkotilan ja hautaustapojen muutokset muuttuvassa maailmankuvassa
Oulun yliopisto

FT, apulaisprof., akatemiatutkija ANU KAUPPINEN ja tutkimusryhmä
Inflammasomit ja niiden säätely silmänpohjan ikärappeumassa
Itä-Suomen yliopisto

PsT JUKKA LEPPÄNEN ja tutkimusryhmä
Katsekontrollin poikkeamat lapsen varhaiskehityksen ennustajana
Tampereen yliopisto

FT NIINA LILJA ja tutkimusryhmä
Arjen vuorovaikutusta muotoilemassa: Tutkimus suomen kielen käytöstä ja oppimisesta arjen vuorovaikutustilanteissa
Tampereen yliopisto

TkT PAAVO RASILO ja tutkimusryhmä
Magneettiset komponentit modernissa tehoelektroniikassa
Tampereen teknillinen yliopisto

KT, dosentti PAULIINA RAUTIO ja tutkimusryhmä
Tärkeät toisilleen – Eläinten merkitys lasten arjessa
Oulun yliopisto

KTT, dosentti BIRGITTA SANDBERG ja tutkimusryhmä
KULTA – Kuluttajien sidoslähtöiset tiedostamattomat tarpeet
Turun yliopisto