Projektiapurahat 2.100.000 euroa

Emil Aaltosen Säätiön hallitus on päättänyt myöntää vuonna 2016 kymmenen kolmivuotista projektiapurahaa, kukin suuruudeltaan 210.000 euroa.

Projektiapurahat myönnettiin seuraaville tutkimusryhmille:

FT EEVA HALTIA
Geotieteet
Turun yliopisto
Kevojärven vuosikerrallinen pohjasedimentti: subarktisen ilmastonmuutoksen ainutlaatuinen arkisto

PhD KIRA M. HOLMSTRÖM
Terveystieteet
Helsingin yliopisto
Tutkimus vaihtoehtoisten hengitysentsyymien mahdollisesta terapeuttisesta sovelluksesta hermorappeumasairauksissa

FT, dos. MATTI JALASVUORI
Biologia
Jyväskylän yliopisto
Plasmidiriippuvaiset faagit: uusi keino taistella antibioottiresistenttejä bakteeri-infektioita vastaan

FT, KTM TITTA KALLIO-SEPPÄ
Historia ja arkeologia
Oulun yliopisto
Kirkko, tila ja muisti – kirkkotilan ja hautaustapojen muutokset muuttuvassa maailmankuvassa

FT, apulaisprof., akatemiatutkija ANU KAUPPINEN
Lääketiede – biolääketiede
Itä-Suomen yliopisto
Inflammasomit ja niiden säätely silmänpohjan ikärappeumassa

PsT JUKKA LEPPÄNEN
Psykologia
Tampereen yliopisto
Katsekontrollin poikkeamat lapsen varhaiskehityksen ennustajana

FT NIINA LILJA
Kielitieteet
Tampereen yliopisto
Arjen vuorovaikutusta muotoilemassa: Tutkimus suomen kielen käytöstä ja oppimisesta arjen vuorovaikutustilanteissa

TkT PAAVO RASILO
Tekniset tieteet
Tampereen teknillinen yliopisto
Magneettiset komponentit modernissa tehoelektroniikassa

KT, dos. PAULIINA RAUTIO
Kasvatustiede
Oulun yliopisto
Tärkeät toisilleen – Eläinten merkitys lasten arjessa

KTT, dos. BIRGITTA SANDBERG
Taloustieteet
Turun yliopisto
KULTA – Kuluttajien sidoslähtöiset tiedostamattomat tarpeet