Projektiapurahat 1.890.000 euroa

Emil Aaltosen Säätiön hallitus on päättänyt myöntää vuonna 2015 yhdeksän kolmivuotista projektiapurahaa, kukin suuruudeltaan 210.000 euroa.

Projektiapurahat myönnettiin seuraaville tutkimusryhmille:

LT, dosentti, akatemiatutkija MIKKO ANTTONEN ja tutkimusryhmä
Gynekologisten syöpien täsmähoito uuden polven verimerkkiaineiden ohjaamana
Helsingin yliopisto ja HUSLAB

FT, dosentti MERJA HEINÄNIEMI ja tutkimusryhmä
Geenien säätelyalueiden rooli leukemian kehittymisessä
Itä-Suomen yliopisto

FT NIKLAS JENSEN-ERIKSEN ja tutkimusryhmä
Pitkät kihlajaiset – Yritykset ja kolmikantakorporatismi Suomessa 1940–2020
Helsingin yliopisto

TkT MATTI KUMMU ja tutkimusryhmä
Kuinka voisimme syödä vähemmän vettä? Globaali ruoantuotanto vesivarojen ja viljelysmaan kestävällä käytöllä “eat-less-water”
Aalto-yliopisto

TkT, apulaisprof. MARI LUNDSTRÖM ja tutkimusryhmä
Ympäristöystävällistä kultaa
Aalto-yliopisto

FT SANNA NYQVIST ja tutkimusryhmä
Taide, tekijyyden muutos ja tekijänoikeus
Helsingin yliopisto

KTT ELINA NÄRVÄNEN ja tutkimusryhmä
Kuluttajakansalaiset aktiivisina ruokahävikin vähentäjinä: Käytänteet, toimijaverkostot ja diskurssit
Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulu

VTT OUTI SARPILA ja tutkimusryhmä
Suomi ulkonäköyhteiskuntana: väestötason tarkastelu ulkonäköä koskevista arvoista, asenteista, normeista ja niiden muutoksesta.
Turun yliopisto

FT, dosentti HEIKKI M. TUONONEN ja tutkimusryhmä
Energiaa säästävät kemian prosessit
Jyväskylän yliopisto