Projektiapurahat 1.890.000 euroa

Emil Aaltosen Säätiön hallitus on päättänyt myöntää vuonna 2015 yhdeksän kolmivuotista projektiapurahaa, kukin suuruudeltaan 210.000 euroa.

Projektiapurahat myönnettiin seuraaville tutkimusryhmille:

LT, dos., akatemiatutkija MIKKO ANTTONEN
Lääketiede – kliininen lääketiede
Helsingin yliopisto ja HUSLAB
Gynekologisten syöpien täsmähoito uuden polven verimerkkiaineiden ohjaamana

FT, dos. MERJA HEINÄNIEMI
Lääketiede – biolääketiede
Itä-Suomen yliopisto
Geenien säätelyalueiden rooli leukemian kehittymisessä

FT NIKLAS JENSEN-ERIKSEN
Historia ja arkeologia
Helsingin yliopisto
Pitkät kihlajaiset – Yritykset ja kolmikantakorporatismi Suomessa 1940–2020

TkT MATTI KUMMU
Ympäristötieteet
Aalto-yliopisto
Kuinka voisimme syödä vähemmän vettä? Globaali ruoantuotanto vesivarojen ja viljelysmaan kestävällä käytöllä ”eat-less-water”

TkT, apulaisprof. MARI LUNDSTRÖM
Tekniset tieteet
Aalto-yliopisto
Ympäristöystävällistä kultaa

FT SANNA NYQVIST
Taiteiden tutkimus
Helsingin yliopisto
Taide, tekijyyden muutos ja tekijänoikeus

KTT ELINA NÄRVÄNEN
Taloustieteet
Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulu
Kuluttajakansalaiset aktiivisina ruokahävikin vähentäjinä: Käytänteet, toimijaverkostot ja diskurssit

VTT OUTI SARPILA
Sosiaalitieteet
Turun yliopisto
Suomi ulkonäköyhteiskuntana: väestötason tarkastelu ulkonäköä koskevista arvoista, asenteista, normeista ja niiden muutoksesta

FT, dos. HEIKKI M. TUONONEN
Luonnontieteet
Jyväskylän yliopisto
Energiaa säästävät kemian prosessit