Jaetut apurahat 2015

Emil Aaltosen Säätiön hallitus on päättänyt jakaa vuonna 2015 kaikkiaan 303 henkilökohtaista työskentely, kannustus- ja kohdeapurahaa yhteensä 4.151.695 euroa

NUOREN TUTKIJAN APURAHAT 2.521.000 EUROA

Hallitus myönsi nuoren tutkijan apurahan 90 tutkijalle. Apurahan tarkoitus on mahdollistaa vuoden tutkimustyö muusta työstä vapaana. Apuraha on suuruudeltaan 25.000 (väitelleille tutkijoille 28.000) euroa. Lisäksi maksetaan 1.500 euron määräraha tutkimuksen muita kuluja varten. Yleiskustannuslisän maksamista varten on myös varattu 1.750/2.000 euroa, jos hakemuksen liitteenä on ollut yliopistositoumus.

OSAVUOTISET TYÖSKENTELYAPURAHAT 986.860 EUROA

Osavuotisia työskentelyapurahoja 4-10 kk:n työskentelyyn myönnettiin 65 tutkijalle yhteensä 986.860 euroa.

KANNUSTUSAPURAHAT 395.000 EUROA

Kannustusapurahoja (5.000 euroa) myönnettiin 79 tutkijalle yhteensä 395.000 euroa tutkimustyön edistämiseen.

KOHDEAPURAHAT 207.335 EUROA

Kohdeapurahoja suuruudeltaan 470 – 5.000 euroa myönnettiin mm. matkakuluihin ja muihin tutkimuskuluihin 65 tutkijalle yhteensä 207.335 euroa.

TEOLLISEN KULTTUURIN TUTKIMUSRAHASTON APURAHAT 41.500 EUROA

Emil Aaltosen Säätiössä toimii myös Teollisen kulttuurin tutkimusrahasto. Rahastosta myönnettiin 4 apurahaa yhteensä 41.500 euroa, jotka jaettiin jo aiemmin tänä vuonna.

PROJEKTIAPURAHAT

Tehtyjen päätösten lisäksi vuonna 2015 myönnettäviin projektiapurahoihin varataan 1.890.000 euroa. Projektiapurahan tarkoitus on tukea nuoria tutkijoita heidän itsenäisen uransa alkuvaiheissa. Projektiapuraha myönnetään kolmivuotisena ja sen suuruus on 210.000 euroa. Projektiapurahan aiehakemuksen on jättänyt 422 tutkijaryhmää, joille lähetetään tieto pääsystä hakuprosessin toiselle kierrokselle 15.6.2015 mennessä. Projektiapurahan saajat julkistetaan marraskuun lopussa 2015.