Projektiapurahat 2022

Projektiapurahoja jaettiin 2 200 000 euroa yhdelletoista tutkimusryhmälle.

Kaksivaiheisen hakuprosessin ensimmäisellä kierroksella säätiölle toimitettiin 342 hakemusta, joista valittiin toiselle hakukierrokselle 27 hakemusta.

Emil Aaltosen Säätiön hallitus myönsi yksitoista 200 000 euron projektiapurahaa eri tieteenaloille seuraavasti:

FaT PIIA BARTOS
Farmasia
Itä-Suomen yliopisto
Mitkä erot selittävät RNA-Argonautti 2-kompleksien vastakkaiset vaikutukset geenien ilmentymiseen?

TkT, apulaisprof. (University of Sydney)  ZEERIM CHEUNG
Taloustieteet
Jyväskylän yliopisto
Massadatan hyödyntäminen historiallisessa johtamistutkimuksessa:

Analyyttisesti jäsennellyn historian menetelmä relaatiotietokantaa hyödyntäen

dos. SYLVESTER ERIKSSON-BIQUE
Matematiikka ja tietojenkäsittely
Jyväskylän yliopisto
Suomen kvasimaailman verkosto

YTT ARI-ELMERI HYVÖNEN
Valtio-oppi ja politiikan tutkimus
Helsingin yliopisto, Eurooppa-tutkimuksen keskus
Politisoitu yksinäisyys: viha, väkivalta ja yksinäisyyskokemus verkossa

FT, dos. INKERI KOSKINEN
Filosofia
Helsingin yliopisto ja Tampereen yliopisto
Näennäistiede suomalaisessa työelämässä

LKT, dos. TUOMAS LILIUS
Lääketiede – biolääketiede
Helsingin yliopisto
Glymfaattisen järjestelmän merkitys kivussa ja kivun lääkehoidossa

MMT JOHANNA MUURINEN
Maatalous- ja metsätieteet
Helsingin yliopisto
Antibioottiresistenssin evoluutio maatalouden historiassa

PsT, FT AINO SAARINEN
Psykologia
Helsingin yliopisto
Jos geneettinen riski skitsofrenialle ei johda psykoosiin, mihin se johtaa?

FT HEIKKI TAKALA
Biologia
Jyväskylän yliopisto
Punaisella valolla ohjattava DNA:han sitoutuva työkalu

LT, dos. JUHA VÄYRYNEN
Lääketiede – kliininen lääketiede
Oulun yliopisto
Suolistosyövän metaboliset muutokset ja immuunivaste

FT, dos. MARI WIKLUND
Kielitieteet
Helsingin yliopisto
A Crosslinguistic Investigation of Prosodic Patterns Related to Autism Spectrum Disorder