Projektiapurahat 2021

Projektiapurahojen haku on kaksivaiheinen.

Kaikille projektiapurahaa hakeneille lähetetään tieto jatkoonpääsystä sähköpostitse 15.6.2021 mennessä. Hakijan, jolta pyydetään yksityiskohtaisempi hakemus, on toimitettava jatkohakemus säätiölle 25.8.2021 mennessä.

Päätökset vuoden 2021 projektiapurahoista tehdään syys-lokakuussa.