PROJEKTIAPURAHAT 2020

Emil Aaltosen Säätiöltä projektiapurahoja 1.800.000 euroa yhdeksälle tutkimusryhmälle

Kaksivaiheisen hakuprosessin ensimmäisellä kierroksella säätiölle toimitettiin 421 hakemusta, joista valittiin toiselle hakukierrokselle 23 hakemusta.

Emil Aaltosen Säätiön hallitus myönsi yhdeksän 200.000 euron projektiapurahaa eri tieteenaloille seuraavasti:

FT ERKKI KANKARE
Luonnontieteet
Turun yliopisto
Luhistumissupernovat kirkkaissa infrapunagalakseissa

FT PIRKKA KIRJAVAINEN
Lääketiede – kliininen lääketiede
THL (Kuopio) ja Itä-Suomen yliopisto
Astmalta suojaavien varhaisiän bakteerialtistusten tunnistaminen (PREVEX)

FT MAIJU PAANANEN
Kasvatustiede
Tampereen yliopisto
Varhaiskasvatuksen paikalliset arviointikäytännöt datafikaation aikakaudella (VADA)

TT SUVI-MARIA SAARELAINEN
Teologia
Itä-Suomen yliopisto
Elä merkityksellisesti – Kohti ikääntyvien eksistentiaalista hyvinvointia

KTT MARKUS SALO
Taloustieteet
Jyväskylän yliopisto
Teknostressi ja tulevaisuuden työ: Työskentely robottien ja älykkäiden järjestelmien kanssa

FT LOTTA-RIINA SUNDBERG
Biologia
Jyväskylän yliopisto
Yksijuosteisten DNA-genomin omaavien virusten rooli vesistöjen mikrobiyhteisöissä

PsT MERVI VÄNSKÄ ja TkT PASI PERTILÄ
Psykologia
Tampereen yliopisto
Uuden teknologian hyödyntäminen varhaisen vuorovaikutuksen arvioinnissa

FT CHRISTIAN WEBB
Matematiikka ja tietojenkäsittely
Åbo Akademi
Satunnaisgeometria lukuteoriassa, tilastollisessa mekaniikassa ja kombinatoriikassa

VTT JUHA YLISALO
Valtio-oppi ja politiikan tutkimus
Turun yliopisto
Vaalilupauksen elinkaari monipuoluedemokratiassa