Myönnetyt osavuotiset työskentelyapurahat 2019

APURAHOJA MYÖNNETTIIN 46, YHTEENSÄ 779.235 EUROA

Osavuotisen työskentelyapurahan (4-10 kk:n työskentelyyn) saivat:

KTM RIKU BURI                                                                                   8.900
Taloustieteet
Empirical evaluations of the effectiveness of competition and
industrial policies

KTT TERHI CHAKHOVICH                                                                  9.980
Taloustieteet
Investointiriski haavoittuvuutena: Luottamuksen korjaaminen
toimitusjohtajien julkisessa viestinnässä

FM ANTTI HANNUNEN                                                                   13.350
Historia ja arkeologia
Kalevankankaan hautausmaan punaisten joukkohaudan historia

LL KADRI HENDRIKSON                                                                  22.250
Lääketiede – kliininen lääketiede
Gangliosidivasta-aineet ja komplementti munuaissiirrännäisen
viivästyneen käynnistymisen patogeneesissa

KTM TOPI HOKKANEN                                                                    13.350
Taloustieteet
Kannustinyhteensopiva ympäristösääntely ja informaation
taloustiede

OTM ANNA HURMERINTA-HAANPÄÄ                                         22.250
Oikeustiede
Sopimuksen käyttötarkoitukset yritysten välisissä
tuotantoketjuissa ja -verkostoissa

FM PETTERI IMPOLA                                                                       13.350
Historia ja arkeologia
Toimijuus ja aineeton pääoma säätyjärjestelmän reuna-
alueilla Ruotsin suurvaltakauden Suomessa (n. 1620–1720)

KTM IDA ISOHERRANEN                                                                13.350
Taloustieteet
Kiertotalouden liiketoimintamallien operationalisointi

FM ESSI JOUHKI                                                                                  8.900
Historia ja arkeologia
Oppikoulujen teinikunnat muistettuna ja koettuna yhteisönä
1950-1970 -luvuilla

Arkkit. PAULA JULIN                                                                       22.250
Arkkitehtuuri
Kulttuuriympäristön suojelu ja kiinteistökehittäminen
kaupunkisuunnittelun asiantuntijayhteistyössä

FM LAURI JULKUNEN                                                                     13.350
Historia ja arkeologia
Yrjö Karilas poikien kasvattajana 1910-1960 -luvuilla

KTM ELINA JÄRVINEN                                                                    13.350
Taloustieteet
Uskalla kuluttaa: Affektiivisen asiakaskokemuksen
ymmärtäminen tabukulutuksessa

FT MARKKU KEINÄNEN                                                                  22.455
Filosofia
Troopit, kausaaliset prosessit ja luonnolliset lajit

LT LAURA KIVELÄ                                                                             24.950
Lääketiede – kliininen lääketiede
Keliakia lapsilla – tavoitteena kohdennettu diagnostiikka
ja yksilöllistetty seuranta

DI JOONA KOISTINEN                                                                     13.350
Taloustieteet
Organisaatioiden ristiriidat – kamppailut arjen käytänteistä

FM NUPPU KOIVISTO                                                                     13.350
Historia ja arkeologia
Nimettömät, näkymättömät, unohdetut: mikrohistoriallisia
näkökulmia naisten ravintolamusiikkitoimintaan 1800-luvun
lopun Euroopassa

FM LAURA KORKEAMÄKI                                                               22.250
Viestintä- ja informaatiotieteet
Tutkijan ja datan informaatiovuorovaikutus akateemisessa
tutkimustyössä

MSc. SAANA KORKKI                                                                       17.800
Psykologia
Neuroanatomiset tekijät ja episodisen muistin tarkkuus
ikääntyneillä

FM MIIKKA LAIHINEN                                                                     13.350
Taiteiden tutkimus
Lajit etsivät uusia reittejä ollakseen. Kielen materiaalisuus ja
lyriikan subjektiviteetti kokeellisessa suomalaisessa nykyrunoudessa

KM MARJO LAITALA                                                                       13.350
Sosiaalitieteet
Aatteista arkeen – lastensuojelun tiedon lähihistoriaa 1940-1990

TkK, M.Phil., MSc. JESSE LASTUNEN                                           13.350
Taloustieteet
Technology-Driven Changes in the Skill Premium and
Economic Inequality

DI JONATAN LEHTONEN                                                                22.250
Matematiikka ja tietojenkäsittely
Stokastiset inversio-ongelmat ilmakehätomografiassa

FM STINA LESKELÄ                                                                          22.250
Lääketiede – biolääketiede
Autofagian häiriöt C9orf72-toistojaksomonistuman
aiheuttamassa otsalohkodementiassa

FM IIDA LUUKKONEN                                                                     22.250
Historia ja arkeologia
Oikeuslääketieteelliset kuolemansyyntutkimukset Suomessa
1800-luvulla

KM NINA MELLENIUS                                                                     13.350
Kasvatustiede
Mentalisaation rooli lapsen kehitystä suojaavana tekijänä
siirtymävaiheessa kotihoidosta päivähoitoon

FM TAINA MYLLÄRI                                                                        17.800
Kielitieteet
Yksinkertaista ja monimutkaista – Kieliopillinen
kompleksisuus osana suomenoppijan kielitaitoa

VTM TUOMAS NURMINEN                                                           13.350
Taloustieteet
Kommunikaatio talouteen liittyvissä vuorovaikutustilanteissa

TeM RIIKKA PAPUNEN                                                                   22.250
Taiteiden tutkimus
Toisen kanssa näytteleminen – leikillisyyden merkitys
inklusiivisessa näyttelemisessä kehitysvammaisen kollegan kanssa

FM TEEMU PELTONEN                                                                   15.575
Luonnontieteet
Suprajohtavuus kierretyssä kaksikerrosgrafeenissa

OTM LAURA PENI                                                                            13.350
Oikeustiede
Yritysten sijoittautumisvapaus osana uudistuvaa
kansainvälistä vero-oikeutta

OTM, DI KATJA PERÄTALO                                                            22.250
Oikeustiede
Vastuumuotoerottelu ja rakennusurakan vastuuasetelmat

LL PIRKKO-LIISA PEURANPÄÄ                                                       13.350
Lääketiede – kliininen lääketiede
Toistuvan keskenmenon taustatekijät – immunologisen
säätelyn häiriö?

FM ANNE PITKÄNEN                                                                       13.350
Historia ja arkeologia
Saksalaisten ylirajainen liikkuvuus ja sen aiheuttama
keskustelu Pohjois-Suomessa ja Pohjois-Norjassa 1941–1945

LL MARJUKKA POLLARI                                                                  22.250
Lääketiede – biolääketiede
Kiveslymfoomien kliiniset ja biologiset ennustetekijät

TM PANU-MATTI PÖYKKÖ                                                             15.575
Teologia
1900-luvun ranskalaisen ajattelijan Emmanuel Levinasin
uskonnonfilosofia

FM TUOMAS RANTALA                                                                  13.350
Historia ja arkeologia
J.E. Sunila maalaisliittolaisena poliitikkona ja pääministerinä

LL ELENI REBELOS                                                                           22.250
Lääketiede – kliininen lääketiede
Insuliiniresistenssin ja aivojen tulehduksen tutkimus ihmisillä positroniemissiotomografiaa käyttäen

KTM LAURA ROSENBERG                                                              13.350
Sosiaalitieteet
Omistajuuden merkitys ja vaihtoehtoiset kulutuksen
muodot: mikä motivoi kuluttajia lainaamaan tai ostamaan

FT KALLE RYTKÖNEN                                                                      24.950
Lääketiede – biolääketiede
Kohdun geenisäätelyverkostot ja raskausmyrkytys
yksisolusekvensoinnilla

FM MIRKKA SALO                                                                               8.900
Kielitieteet
Romanikielinen aines Suomen romanien suomenkielisessä
verkkokeskustelussa

FM ELINA SALOMAA     (apuraha peruttu)                                   13.350
Kielitieteet
Television ja Twitterin välinen vuorovaikutus

PsM SUSANNA SALOMÄKI                                                             15.575
Psykologia
Pienipainoisena keskosena syntyneiden lasten sosiaalinen
kompetenssi ja yksinäisyys 11-vuotiaana

DI IIRIS SUNDIN                                                                               20.025
Matematiikka ja tietojenkäsittely
Hoitoennusteiden interaktiivinen oppiminen lääketieteessä
yksilöllistä päätöksentekoa varten

HLT, LL JUHO SUOJANEN                                                               24.950
Lääketiede – kliininen lääketiede
Leukanivelproteesileikkaukset Suomessa – deformiteetit ja
patologiset muutokset nivelen toimintahäiriöiden taustalla

DI EMMA SUPPANEN                                                                     22.250
Psykologia
Oppiva vauva – varhainen kielenkehitys ja sen tukeminen

YTM AINO TIIHONEN                                                                     22.250
Valtio-oppi ja politiikan tutkimus
Työväenluokan äänestysvalinnat 2010-luvun Suomessa