MAKSATUSPYYNNÖT

Maksuerät: Apuraha maksetaan 1–3 kuukauden erissä. Kirjaa maksuaikatauluun haluamasi maksukuukaudet ja summat täysinä euroina.

Kulumääräraha: Nuoren tutkijan apurahaan kuuluva kulumääräraha (1 500e) maksetaan automaattisesti ensimmäisen maksuerän yhteydessä, mikäli et ole merkinnyt sitä maksettavaksi jonkin muun erän yhteyteen. Kirjaathan tällöin tiedon haluamastasi maksuajankohdasta/-erästä (muu kuin ensimmäinen erä) myös Lisätiedot-kohtaan. Kulumääräraha on tarkoitettu kattamaan apurahakauden aikaisia kuluja. Mikäli apurahakautesi jostain syystä jää huomattavasti lyhyemmäksi, varauduthan kulumäärärahan mahdolliseen osittaiseen takaisinperintään. Menettelystä sovitaan aina tapauskohtaisesti erikseen.

Yleiskustannuslisä: Mikäli apurahaasi sisältyy yliopistolle maksettava yleiskustannuslisäosuus (ei-väitelleen osalta 145e/kk, väitelleen osalta 165e/kk), maksetaan se suoraan yliopistolle. Katso tarkemmat tiedot yleiskustannuslisäosuuden maksamisesta kotisivuilta ’Apurahojen maksaminen’. Yleiskustannuslisäosuus näkyy tässä maksuohjelmassa niin kauan, kunnes yliopisto on laskuttanut sen säätiöltä (sinulta saamansa tiedon mukaisesti) tai se on tarpeettomana peruttu.
Tarkemmat tiedot yleiskustannuslisäosuuksista täältä.

Perustiedot: Kirjaa henkilötunnus ja yhteystiedot sekä tilinumero IBAN-muodossa ilman
välilyöntejä. Apurahat maksetaan aina saajan henkilökohtaiselle tilille (ei yliopiston tai
laitoksen) muutamia kohdeapurahoja lukuun ottamatta, jotka on tarkoitettu yhteisön
käyttöön.

Maksun viite: Tähän ei tarvitse merkitä mitään, sillä siihen tallentuu automaattisesti teksti ‘Apuraha + myöntövuosi’.

Lisätiedot: Tähän voit tarvittaessa kirjata muita apurahasi maksamiseen liittyviä tietoja. Jos apurahakautesi keskeytyy väliaikaisesti, voit esittää maksamattomien erien osalta uuden maksuaikataulun tämän maksatusjärjestelmän kautta säätiön hyväksyttäväksi. Kirjaa tällöin apurahakauden keskeytys, keskeytyksen syy ja (arvioitu) ajanjakso.

Vahvistuskoodi löytyy sinulle lähetetystä myöntökirjeestä.

Maksutiedot on annettava viimeistään edeltävän kuukauden 20. päivään mennessä, jotta maksu ehtisi seuraavan kuukauden alun maksuerään.