MAKSATUSPYYNNÖT

HENKILÖKOHTAISET APURAHAT

Maksuerät: Apuraha maksetaan 1–3 kuukauden erissä. Kirjaa maksuaikatauluun haluamasi maksukuukausi/kuukaudet ja summa(t) täysinä euroina (1–3 kk erissä maksettavat nuoren tutkijan apurahat: jotta maksuerien yhteissummaksi tulee 26 000e / 29 000e (vuonna 2020 – 2022 myönnetyt), viimeinen erä on hieman pienempi/suurempi kuin muut erät. Apurahansaajan tulee tehdä maksatuspyyntö koko henkilökohtaiselle apurahaosuudelleen. Maksatuspyyntö on mahdollista tehdä koko apurahakaudelle samalla kertaa.

Tarvittaessa maksatuspyyntöä on mahdollisuus muokata myöhemmin uudelleen. Kun luot uuden maksatuspyynnön, järjestelmä avaa sinulle voimassa olevan maksusuunnitelmasi. Uudet halutut maksukuukaudet lisätään uusina maksuerinä voimassa olevaan maksusuunnitelmaan ja tarpeettomat maksuerät poistetaan. Huomioithan, että uusi maksatuspyyntö korvaa kokonaisuudessaan aiemmin hyväksytyn maksusuunnitelman. Maksusuunnitelmassa tulee siis olla mukana myös jo aiemmin hyväksytyt maksukuukaudet, mikäli ne halutaan maksuihin mukaan. Kirjaa muutokset myös Lisätiedot-kenttään.

Mikäli säätiö on jo hyväksynyt maksusuunnitelmasi, mutta haluat poistaa sen kokonaan, niin otathan yhteyttä säätiön toimistoon (apurahat@emilaaltonen.fi). Kirjaathan kaikki muutokset myös Lisätiedot-kenttään.

Lisää maksuerä: Kirjaa tähän haluamasi maksukuukausi/kuukaudet ja summa(t).

Kulumääräraha: Vuonna 2022 myönnettyyn nuoren tutkijan apurahaan kuuluva kulumääräraha 3 250e / 3 500e (ennen vuotta 2022 myönnetyt apurahat 1 500e) maksetaan automaattisesti ensimmäisen maksuerän yhteydessä, mikäli et ole merkinnyt sitä maksettavaksi jonkin muun erän yhteyteen. Kirjaathan tällöin tiedon haluamastasi maksuajankohdasta/-erästä (muu kuin ensimmäinen erä) myös Lisätiedot-kohtaan. Kulumääräraha on tarkoitettu kattamaan apurahakauden aikaisia kuluja. Mikäli apurahakautesi jostain syystä jää huomattavasti lyhyemmäksi, varauduthan kulumäärärahan mahdolliseen osittaiseen takaisinperintään. Menettelystä sovitaan aina tapauskohtaisesti erikseen.

Yleiskustannuslisät koskevat vain ennen vuotta 2022 myönnettyjä apurahoja

Yleiskustannuslisä: Nuoren tutkijan apurahaan sisältyvä yleiskustannuslisä 1750e/2000e maksetaan suoraan yliopistolle. Katso tarkemmat tiedot yleiskustannuslisäosuuden maksamisesta kotisivuilta ’Apurahojen maksaminen’. Yleiskustannuslisäosuus näkyy tässä maksuohjelmassa niin kauan, kunnes yliopisto on laskuttanut sen säätiöltä (sinulta saamansa tiedon mukaisesti) tai se on tarpeettomana peruttu.
Tarkemmat tiedot yleiskustannuslisäosuuksista täältä.

YleiskustannuslisäOsavuotiseen apurahaan sisältyvä yleiskustannuslisä ei-väitelleen osalta 145e/kk ja väitelleen osalta 165e/kk maksetaan suoraan yliopistolle. Katso tarkemmat tiedot yleiskustannuslisäosuuden maksamisesta kotisivuilta ’Apurahojen maksaminen’. Yleiskustannuslisäosuus näkyy tässä maksuohjelmassa niin kauan, kunnes yliopisto on laskuttanut sen säätiöltä (sinulta saamansa tiedon mukaisesti) tai se on tarpeettomana peruttu.
Tarkemmat tiedot yleiskustannuslisäosuuksista täältä.

Perustiedot: Kirjaa henkilötunnus, tilinumero IBAN-muodossa ilman välilyöntejä sekä yhteystiedot. Apurahat maksetaan aina saajan henkilökohtaiselle tilille (ei yliopiston tai laitoksen) muutamia kohdeapurahoja lukuun ottamatta, jotka on tarkoitettu yhteisön käyttöön.

Maksun viite: Tähän ei tarvitse merkitä mitään, sillä siihen tallentuu automaattisesti teksti ‘Apuraha + myöntövuosi’.

Lisätiedot: Tähän voit tarvittaessa kirjata muita apurahasi maksamiseen liittyviä tietoja. Jos apurahakautesi keskeytyy väliaikaisesti, voit esittää maksamattomien erien osalta uuden maksuaikataulun tämän maksatusjärjestelmän kautta säätiön hyväksyttäväksi. Kirjaa tällöin apurahakauden keskeytys, keskeytyksen syy ja (arvioitu) ajanjakso.

Vahvistuskoodi löytyy sinulle lähetetystä myöntökirjeestä. Maksatuspyyntöä ei pysty tekemään ilman vahvistuskoodia.

Maksutiedot on annettava viimeistään edeltävän kuukauden 20. päivään mennessä, jotta maksu ehtii seuraavan kuukauden alun maksuerään. Maksukuukaudeksi ei voi valita meneillään olevaa kuukautta tai siinä tapauksessa maksu siirtyy seuraavan kuukauden alkuun.

 

PROJEKTIAPURAHAT

Apurahan maksaminen tutkimusryhmän jäsenelle
Täytä työryhmäsi jäsenen nimi, oppiarvo, maksettava summa sekä apurahan käyttötarkoitus (esim. työskentelyapuraha 12 kk tai matka-apuraha).

Mikäli projektiapurahasta maksetaan apurahaa sinulle (projektin vetäjälle), täytä maksatuspyyntöön omat tietosi. Tämän lisäksi sinun tulisi pyytää laitoksen johtajaa/esihenkilöäsi lähettämään sähköpostiviesti suoraan säätiölle (apurahat@emilaaltonen.fi), jossa ilmoitetaan järjestelyn hyväksymisestä laitoksen puolesta. Maksatuspyyntö hyväksytään verkkopalvelussa, kun säätiö on saanut hyväksymisilmoituksen.

Tarvittaessa maksatuspyyntöä on mahdollisuus muokata myöhemmin uudelleen. Mikäli muutat aikaisemmin tehtyä maksatuspyyntöä (esim. lisäät/poistat maksueriä, muutat tilinumeron), niin kirjaathan tiedon myös Lisätiedot-kohtaan.

Maksuerät: Apuraha maksetaan pääsääntöisesti 1–3 kuukauden erissä. Kirjaa maksuaikatauluun haluamasi maksukuukausi/kuukaudet ja summa(t) täysinä euroina.

Luo maksuerät: Voit kirjata tähän kohtaan ensimmäisen maksukuukauden sekä kuukausierien määrän. Klikkaamalla ’Luo maksuerät’, järjestelmä luo maksuerät automaattisesti. Muokkaa maksukuukausia tarvittaessa.

Lisää maksuerä: Voit kirjata kaikki maksukuukaudet ja summat erikseen myös manuaalisesti.

Perustiedot: Kirjaa apurahansaajan henkilötunnus ja tilinumero IBAN-muodossa ilman
välilyöntejä. Apurahat maksetaan aina saajan henkilökohtaiselle tilille (ei yliopiston tai
laitoksen).

Maksun viite: Tähän ei tarvitse merkitä mitään.

Lisätiedot: Tähän voit tarvittaessa kirjata muita apurahan maksamiseen liittyviä tietoja, esim. työskentelyn kesto (1.1.-31.12.2022).

Vahvistuskoodi löytyy sinulle verkkopalvelun kautta lähetetystä viestistä.

Maksutiedot on annettava viimeistään edeltävän kuukauden 20. päivään mennessä, jotta maksu ehtii seuraavan kuukauden alun maksuerään. Maksukuukaudeksi ei voi valita meneillään olevaa kuukautta tai siinä tapauksessa maksu siirtyy seuraavan kuukauden alkuun.

 

Apurahan maksaminen yliopistolle/laitokselle
Täytä maksatuspyyntöön yliopiston/laitoksen nimi ja maksettava summa.

Tarvittaessa maksatuspyyntöä on mahdollisuus muokata myöhemmin uudelleen. Mikäli muutat aikaisemmin tehtyä maksatuspyyntöä (esim. lisäät/poistat maksueriä, muutat tilinumeron), niin kirjaathan tiedon myös Lisätiedot-kohtaan.

Maksuerät: Kirjaa maksuaikatauluun haluamasi maksukuukausi/kuukaudet ja summa(t) täysinä euroina.

Perustiedot: Kirjaa yliopiston/laitoksen tilinumero IBAN-muodossa ilman
välilyöntejä.

Maksun viite: Kirjaa yliopistolta saamasi viitenumero. Vähintään vaaditaan projektin vetäjän nimi.

Lisätiedot: Tähän voit tarvittaessa kirjata muita maksamiseen liittyviä tietoja, esim. kustannuksiin tarkoitettu ajanjakso.

Vahvistuskoodi löytyy sinulle verkkopalvelun kautta lähetetystä viestistä.

Maksutiedot on annettava viimeistään edeltävän kuukauden 20. päivään mennessä, jotta maksu ehtii seuraavan kuukauden alun maksuerään. Maksukuukaudeksi ei voi valita meneillään olevaa kuukautta tai siinä tapauksessa maksu siirtyy seuraavan kuukauden alkuun.