Lehdistötiedote: Hankerahoitus Tampereen uuden yliopiston tutkimusryhmälle

Potilastietojärjestelmän synty analysoidaan kertomustutkimuksen keinoin

Tampereen uuden yliopiston tutkimusryhmä alkaa selvittää, kuinka tarinankerronta on vaikuttanut Apotti-potilastietojärjestelmän suunnitteluun, hankintaan, toteutukseen ja käyttöönottoon vuosina 2012 – 2020. Tarinat tietotekniikan toteutuksessa: kriittinen tutkimus tarinankerronnasta tietojärjestelmien kehittämisessä, esimerkkinä Apotti -tutkimusta rahoittaa Emil Aaltosen Säätiö.

Emil Aaltosen Säätiön hallitus päätti säätiön 80-vuotisjuhlavuotena (2017) kohdentaa miljoonan euron tutkimushankerahoituksen Tampereen uudelle yliopistolle monitieteiseen tutkimustyöhön. Hakuprosessi alkoi tämän vuoden keväällä ja säätiön hallitus on nyt tehnyt päätöksensä ensimmäisestä myönnettävästä hankerahoituksesta. Rahoitettava hanke voi alkaa 1.1.2019, sen rahoitusosuus on 333.333 euroa ja projekti on kolmivuotinen.

Tarinat tietotekniikan toteutuksessa -tutkimusta tehdään monitieteisen kertomustutkimuksen menetelmin. Tekijöinä ovat kirjallisuustieteen tutkija, dosentti Maria Mäkelä, tuotantotalouden ja tietojohtamisen professori Samuli Pekkola ja hallintotieteen professori Jari Stenvall sekä tutkimusryhmä.

T3-projekti tuo yhteen uuden Tampereen yliopiston kirjallisuus-, hallinto- ja tietojärjestelmätieteilijät.

– Tarinallisuus on aikamme johtamisopeissa ja organisaatioiden kehittämisessä toistuva taikasana, mutta kertomuksia syntyy myös konflikteista. Se, miten asioista kerrotaan, vaikuttaa toimintakulttuuriin ja tätä kautta tietojärjestelmien toteutukseen, sanoo dosentti Maria Mäkelä.

Apotti-hanke on yksi Suomen kalleimmista tietojärjestelmistä ja se vaikuttaa 1,6 miljoonan suomalaisen arkeen. Samalla se on valtava muutoshanke. Sote-uudistus tuo mukanaan ennennäkemättömiä viestinnällisiä haasteita myös tietojärjestelmien rakentamiseen. Lisäksi uudistusprosessin arkaluonteisuus tekee soteen liittyvistä tietojärjestelmistä ristiriitaisten tarinoiden kohteita.

Tutkimusryhmä analysoi kriittisesti Apotti-hankkeen uutisointia ja dokumentaatiota sekä haastattelee hankkeen osapuolia. Tavoitteena on luoda organisaatioiden johtamiseen tarinallisuuden malleja, jotka sijoittuvat bränditarinoiden ja kokemuksellisten konfliktikertomusten välimaastoon. Projekti pyrkii myös luomaan uuden, kertomusteoriaan perustuvan mallin tietojärjestelmien kehittämisessä keskeisille käyttötapauskertomuksille.

T3-projekti toimii pilottina organisaatiokerronnan monitieteiselle tutkimus- ja opetuskokonaisuudelle, jossa yhdistyvät humanistis-yhteiskuntatieteellinen perustutkimus, hallinto, johtaminen sekä tietotekniikan toteutuksen ja käyttöympäristöjen analyysi.

Lisätietoja:
Dosentti Maria Mäkelä, 050 318 0742, maria.e.makela@uta.fi
Tuotantotalouden ja tietojohtamisen professori Samuli Pekkola, 040 586 0791, samuli.pekkola@tut.fi
Hallintotieteen professori Jari Stenvall, 040 828 4350, jari.stenvall@uta.fi

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 15.11.2018

Tampereen uusi korkeakouluyhteisö – vaikuttavuutta yhdessä
Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyvät 1.1.2019 uudeksi Tampereen yliopisto -nimiseksi säätiöyliopistoksi (engl. Tampere University). Yhdessä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa ne muodostavat uuden korkeakouluyhteisön, jonka osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta.