Jaetut apurahat 2024

Emil Aaltosen Säätiön hallitus on jakanut vuonna 2024 kaikkiaan 223 henkilökohtaista työskentely-, kannustus- ja kohdeapurahaa yhteensä 4.474.970 euroa, joista Teollisen kulttuurin tutkimusrahastosta neljä apurahaa yhteensä 20.000 euroa.

KOKOVUOTISET TYÖSKENTELYAPURAHAT 3.042.000 EUROA

Hallitus myönsi kokovuotisen työskentelyapurahan 87 tutkijalle, yhteensä 3.039.000 euroa. Apurahan tarkoitus on mahdollistaa vuoden tutkimustyö muusta työstä vapaana. Apuraha on väitöskirjatyöntekijöille 34.000 euroa ja väitelleille tutkijoille 37.000 / 40.000 euroa. Apurahasta tulee käyttää vähintään 30.000 euroa henkilökohtaisena työskentelyapurahana elinkustannusten kattamiseen. Loput apurahasta (4.000 / 7.000 / 10.000 euroa) on mahdollista käyttää tutkimuksesta aiheutuviin kuluihin.

OSAVUOTISET TYÖSKENTELYAPURAHAT 1.123.465 EUROA

Osavuotisia työskentelyapurahoja 4–10 kuukauden työskentelyyn myönnettiin 63 tutkijalle, yhteensä 1.123.465 euroa. Väitöskirjatyöntekijän osavuotiseen työskentelyapurahaan kuuluu kulumääräraha 150 euroa /kk, jonka apurahansaaja voi käyttää tutkimuksesta aiheutuviin kuluihin.

KANNUSTUSAPURAHAT 195.000 euroa

Kannustusapurahoja (5.000 euroa) myönnettiin 39 tutkijalle, yhteensä 195.000 euroa tutkimustyönsä edistämiseen.

KOHDEAPURAHAT 94.505 EUROA

Kohdeapurahoja suuruudeltaan 200 – 5.000 euroa myönnettiin 30 tutkijalle tutkimuksesta aiheutuviin kuluihin, yhteensä 94.505 euroa.

TEOLLISEN KULTTUURIN TUTKIMUSRAHASTON APURAHAT 20.000 EUROA

Emil Aaltosen Säätiössä toimii myös Teollisen kulttuurin tutkimusrahasto. Rahastosta myönnettiin kolme kannustusapurahaa, yhteensä 15.000 euroa sekä yksi kohdeapuraha 5.000 euroa.