Jaetut apurahat 2023

Emil Aaltosen Säätiön hallitus on päättänyt jakaa vuonna 2023 kaikkiaan 221 henkilökohtaista työskentely-, kannustus- ja kohdeapurahaa yhteensä 4.254.475 euroa, joista Teollisen kulttuurin tutkimusrahastosta yhden nuoren tutkijan apurahan 34.000 euroa.

NUOREN TUTKIJAN APURAHAT 2.845.000 EUROA

Hallitus myönsi nuoren tutkijan apurahan 82 tutkijalle yhteensä 2.845.000 euroa. Apurahan tarkoitus on mahdollistaa vuoden tutkimustyö muusta työstä vapaana. Apuraha on suuruudeltaan 34.000 euroa (väitelleille tutkijoille 37.000 euroa). Työskentelyyn tarkoitettu osuus on vähintään 25.000 euroa. Loput apurahasta 9.000 euroa (väitelleille tutkijoille 12.000 euroa) voi käyttää tutkimuksesta aiheutuviin kuluihin.

OSAVUOTISET TYÖSKENTELYAPURAHAT 1.059.145 EUROA

Osavuotisia työskentelyapurahoja 4–10 kuukauden työskentelyyn myönnettiin 61 tutkijalle yhteensä 1.059.145 euroa. Osavuotiseen työskentelyapurahaan kuuluu kulumääräraha 150 euroa/kk (väitelleille tutkijoille 175 euroa/kk), jonka apurahansaaja voi käyttää tutkimuksesta aiheutuviin kuluihin.

KANNUSTUSAPURAHAT 200.000 euroa

Kannustusapurahoja (5.000 euroa) myönnettiin 40 tutkijalle yhteensä 200.000 euroa tutkimustyönsä edistämiseen.

KOHDEAPURAHAT 116.330 EUROA

Kohdeapurahoja suuruudeltaan 680 – 5.000 euroa myönnettiin 37 tutkijalle yhteensä 116.330 euroa tutkimuksesta aiheutuviin kuluihin.

TEOLLISEN KULTTUURIN TUTKIMUSRAHASTON APURAHAT 34.000 EUROA

Emil Aaltosen Säätiössä toimii myös Teollisen kulttuurin tutkimusrahasto. Rahastosta myönnettiin yksi nuoren tutkijan apuraha 34.000 euroa.