HANKERAHOITUS 2021-2023

Emil Aaltosen Säätiön hallitus päätti säätiön 80-vuotisjuhlavuotena (2017) kohdentaa miljoonan euron tutkimushankerahoituksen Tampereen uudelle yliopistolle monitieteiseen tutkimustyöhön. Ensimmäinen hankerahoitus myönnettiin vuonna 2018 ja toinen vuonna 2019, molemmat rahoitusosuudeltaan 333.333 euroa. Säätiön hallitus on tehnyt päätöksensä kolmannesta myönnettävästä hankerahoituksesta. Rahoitettava hanke alkaa aikaisintaan 1.1.2021, sen rahoitusosuus on 333.333 euroa ja projekti on kolmivuotinen.

Rahoitettavaksi hankkeeksi valittiin professori Tuomas Virtasen, professori Maija Hirvosen ja professori Frank Emmert-Streibin hanke Kielen käyttö strukturoimattoman datan automaattiseen tulkintaan.

Tutkimushanke kehittää laskennallisia menetelmiä, joiden avulla pystytään analysoimaan erilaisia aineistoja, kuten ääni- ja videotallenteita tai lääketieteellisiä signaaleja ja kuvia. Menetelmät tuottavat sisällöstä tekstikuvauksia, jotka esittävät monimutkaisen tiedon ihmisille ja koneelle helposti ymmärrettävässä muodossa. Tekstikuvaukset mahdollistavat myös aineistojen automaattisen analyysin, kuten kuvailuihin perustuvan automaattisen tiedonhaun. Hankkeessa kehitetään koneoppimismenetelmiä, jotka oppivat luomaan yhteyksiä strukturoimattomien aineistojen ja niiden tekstikuvausten välille. Hankkeessa myös sovelletaan näitä menetelmiä äänen, kuvan ja lääketieteellisen datan tulkintaan. Tutkimus toteutetaan vuosina 2021-2023 Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa, professori Tuomas Virtasen sekä tenure-track professoreiden Maija Hirvosen ja Frank Emmer-Streibin johtamissa tutkimusryhmissä. Hanke toteuttaa ainutlaatuisella tavalla uuden Tampereen yliopiston monitieteisyyttä ja tutkimusaloja, sisältäen signaalinkäsittelyn, koneoppimisen, terveysteknologian ja käännös- ja kielitieteet.