Hankerahoitus 2019-2021

FT, dos. Maria Mäkelä, prof. Samuli Pekkola ja prof. Jari Stenvall sekä tutkimusryhmä:

Tarinat tietotekniikan toteutuksessa (T3): kriittinen tutkimus tarinankerronnasta tietojärjestelmien kehittämisessä, esimerkkinä Apotti

T3-projekti tuo yhteen uuden Tampereen yliopiston kirjallisuus-, hallinto- ja tietojärjestelmätieteilijät. Tutkimusryhmä selvittää monitieteisen kertomustutkimuksen menetelmin, miten tarinankerronta on vaikuttanut Apotti-potilastietojärjestelmän suunnitteluun, hankintaan, toteutukseen ja käyttöönottoon vuosina 2012-2020. Tarinallisuus on aikamme johtamisopeissa ja organisaatioiden kehittämisessä toistuva taikasana, mutta kertomuksia syntyy myös konflikteista. Se, miten asioista kerrotaan, vaikuttaa toimintakulttuuriin ja tätä kautta tietojärjestelmien toteutukseen.

Apotti-hanke on yksi Suomen kalleimmista tietojärjestelmistä ja se vaikuttaa 1,6 miljoonan suomalaisen arkeen. Samalla se on valtava muutoshanke. Sote-uudistus tuo mukanaan ennennäkemättömiä viestinnällisiä haasteita myös tietojärjestelmien rakentamiseen. Lisäksi uudistusprosessin arkaluonteisuus tekee soteen liittyvistä tietojärjestelmistä ristiriitaisten tarinoiden kohteen. Tutkimusryhmä analysoi kriittisesti Apotti-hankkeen uutisointia ja dokumentaatiota sekä haastattelee hankkeen osapuolia. Tavoitteena on luoda organisaatioiden johtamiseen tarinallisuuden malleja, jotka sijoittuvat bränditarinoiden ja kokemuksellisten konfliktikertomusten välimaastoon. Projekti pyrkii myös luomaan uuden, kertomusteoriaan perustuvan mallin tietojärjestelmien kehittämisessä keskeisille käyttötapauskertomuksille.

T3-projekti toimii pilottina organisaatiokerronnan monitieteiselle tutkimus- ja opetuskokonaisuudelle, jossa yhdistyvät humanistis-yhteiskuntatieteellinen perustutkimus, hallinto, johtaminen sekä tietotekniikan toteutuksen ja käyttöympäristöjen analyysi.