Usein kysyttyä

HAKEMINEN

APURAHOJEN HAKUAIKA ON VUOSITTAIN 15.1.–15.2.
HAKUPALVELIN SULKEUTUU 15.2. KLO 23.59 Suomen aikaa.

LAUSUNTOJA VOI ANTAA 28.2. ASTI.

Lausuntojärjestelmä sulkeutuu klo 23.59 Suomen aikaa. Tämän jälkeen lausuntoja ei enää vastaanoteta. Lausunnon voi jättää lausuntojärjestelmän kautta, vaikka hakija ei olisikaan vielä lähettänyt hakemustaan. Hakijan tulee siis huolehtia, että lausunnonantajalle jää riittävästi aikaa jättää lausuntonsa ja painottaa myös sitä, että lausuntoja ei enää vastaanoteta 28.2. jälkeen.

HAKEMUKSEN KIELI

Hakemuslomake täytetään suomeksi. Liitteet voivat olla joko suomen- tai englanninkielisiä.

SUOMENKIELISYYS

Hakijan äidinkielen tulee olla suomi. Muulle kuin suomea äidinkielenään puhuvalle tutkijalle voidaan poikkeuksellisesti myöntää apuraha, jos hän toimii perusteiltaan suomenkielisessä tutkijayhteisössä (suomenkielisessä yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa) ja on lisäksi integroitunut siihen kiinteästi. Tällaiselta tutkijalta voidaan edellyttää sitä, että hän hallitsee suomen kieltä niin hyvin, että tulee sillä toimeen ja kykenee kommunikoimaan myös tutkijayhteisössä suomen kielellä. Yleensä voidaan edellyttää myös sitä, että tutkija asuu pysyväisluontoisesti Suomessa.  Suomenkielisenä tutkijana ei voida pitää henkilöä, joka on Suomessa vain tilapäisesti. Näissä tilanteissa on toivottavaa, että hakija pyytää suosittelijaa todentamaan hakijan suomenkielisyyden lausunnossaan.

NUORI TUTKIJA

Ikärajoja ei ole. Nuori tutkija tarkoittaa lähinnä tutkijana nuori.

MITEN HAEN APURAHAA?

Emil Aaltosen Säätiön apurahojen hakuaika on vuosittain 15.1.–15.2. Hakemukset toimitetaan ainoastaan sähköisesti hakupalvelimen kautta. Sähköpostilla, postitse tai myöhässä toimitettuja hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Hakupalvelin sulkeutuu 15.2. klo 23.59.

HALUAISIN MUOKATA LÄHETTÄMÄÄNI HAKEMUSTA. MITÄ TEEN?

Tarvittaessa sähköisesti lähetetty hakemus on mahdollista perua hakuaikana muutosten tekemiseksi. Valitse lähettämäsi hakemuksen (tila-kohdassa ‘Lähetetty’) vierestä ‘Muokkaa’ ja seuraavalta sivulta kohdasta ‘Toiminnot’ – ‘Peruuta hakemus’. Aiemmin tallentamasi tiedot eivät häviä peruuttamisen yhteydessä. Huomioithan kuitenkin, että jos et mahdollisten muutosten jälkeen lähetä hakemusta uudelleen, ei se tule lainkaan mukaan käsittelyyn. Kun hakemus on asianmukaisesti lähetetty uudelleen käsiteltäväksi, näkyy hakemuksen ensimmäisellä sivulla tila-kohdassa teksti ‘Lähetetty’. Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä säätiön toimistoon.

MITEN PERUUTAN HAKEMUKSENI?

Tarvittaessa sähköisesti lähetetty hakemus on mahdollista perua kokonaan hakuaikana. Valitse lähettämäsi hakemuksen (tila-kohdassa ‘Lähetetty’) vierestä ‘Muokkaa’ ja seuraavalta sivulta kohdasta ‘Toiminnot’ – ‘Peruuta hakemus’. Mikäli haluat perua hakemuksen kokonaan, ei sinun tämän jälkeen tarvitse tehdä enää muita toimenpiteitä. Tällöin hakemuksen tilaksi vaihtuu ‘Kesken’, eikä se ole enää mukana käsittelyssä. Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä säätiön toimistoon.

OVATKO LAUSUNNOT/SUOSITUKSET PAKOLLISIA?

Lausunnot eivät ole pakollisia, mutta kuitenkin suositeltavia. Lukumäärää ei ole määritelty; useimmiten hakijat ovat pyytäneet 1–2 suositusta. Projektiapurahojen osalta hakija voi toimia oman harkintansa mukaan. Suosittelija lähettää lausunnon suoraan Emil Aaltosen Säätiölle 28.2. mennessä käyttämällä sähköistä lausuntolomaketta. Jos hakija on kuitenkin saanut lausunnon itselleen liitettäväksi hakemukseensa, voi sen liittää hakemukseen pdf-tiedostona hakuajan päättymiseen 15.2. asti.

Lausuntojärjestelmä sulkeutuu 28.2. klo 23.59 Suomen aikaa. Tämän jälkeen lausuntoja ei enää vastaanoteta. Lausunnon voi jättää lausuntojärjestelmän kautta, vaikka hakija ei olisikaan vielä lähettänyt hakemustaan. Hakijan tulee huolehtia, että lausunnonantajalle jää riittävästi aikaa jättää lausuntonsa ja painottaa myös sitä, että lausuntoja ei vastaanoteta enää 28.2. jälkeen.

VOIN VALITA HAETUKSI APURAHAKSI NUOREN TUTKIJAN APURAHAN TAI OSAVUOTISEN TYÖSKENTELYAPURAHAN, MUTTA MYÖS MOLEMMAT. MITÄ TÄMÄ TARKOITTAA?

Valitsemalla kohdan ’1. Nuoren tutkijan apuraha 2. Osavuotinen työskentelyapuraha (4–10 kk)’ voit ensisijaisesti hakea vuoden mittaista nuoren tutkijan apurahaa, ja jos tähän ei ole mahdollisuutta, niin toissijaisesti osavuotista työskentelyapurahaa lyhyempiaikaiseen tutkimustyöhön.

Tässä vaihtoehdossa hakemukseen työskentelyjakson kohdalle merkitään osavuotisen työskentelyapurahan kuukaudet, mille ajalle apurahaa hakee (4–10 kk). Nuoren tutkijan apurahakuukausien lukumäärä (12 kk) tulostuu hakemuslomakkeelle automaattisesti, samoin kuin haettu summa.

VOINKO HAKEA HENKILÖKOHTAISTA APURAHAA, JOS OLEN TUTKIMUSRYHMÄN JÄSENENÄ PROJEKTISSA, JOKA HAKEE EMIL AALTOSEN SÄÄTIÖLTÄ PROJEKTIAPURAHAA SAMASSA HAUSSA?

Sama henkilö voi hakea henkilökohtaista tutkimusapurahaa ja olla ryhmän jäsenenä projektihakemuksessa. Henkilö voi olla projektihakemuksen rivijäsenenä ilman, että se vaikuttaa hänen henkilökohtaista apurahaa koskevaan hakemukseensa.

Jos taas henkilö hakee projektiapurahaa tutkimusryhmän johtajan ominaisuudessa ja hakee samassa haussa henkilökohtaista apurahaa, hän ei voi saada apurahaa molemmista kategorioista.

VOINKO HAKEA APURAHAA, JOS TEEN TUTKIMUSTANI ULKOMAISESSA YLIOPISTOSSA?

Tutkimustyötä on mahdollista tehdä ulkomaisessa yliopistossa apurahakauden aikana. Apurahoihin sisältyvää yleiskustannuslisää ei kuitenkaan makseta ulkomaiselle yliopistolle.

VOINKO HAKEA APURAHAA, JOS VALMISTUN MAISTERIKSI VASTA HAKUAJAN JÄLKEEN?

Apurahoja myönnetään väitöskirjatyöntekijöille ja post doc -tutkijoille. Apurahaa on kuitenkin mahdollista hakea, jos henkilö valmistuu maisteriksi viimeistään hakuvuoden huhtikuussa ja hän aloittaa jatko-opinnot väitöskirjatyön parissa. Hakijan tulee olla valmistunut siihen mennessä, kun apurahapäätöksiä tehdään (huhtikuun lopussa). Tällöin hakijan tulee kirjata oppiarvoksi esim. fil.yo (FM 4/21). Valmistumisen jälkeen kopio tutkintotodistuksesta tai vahvistus siitä, että kaikki vaadittavat opintosuoritukset on tehty, tulee toimittaa osoitteeseen apurahat@emilaaltonen.fi.

VOINKO HAKEA VÄITELLEEN SUURUISTA NUOREN TUTKIJAN APURAHAA TAI OSAVUOTISTA APURAHAA, JOS VALMISTUN TOHTORIKSI VASTA HAKUAJAN JÄLKEEN?

Voidakseen hakea väitelleen apurahaa, hakijan tulee olla väitellyt/väitöspäivämäärä vahvistettu hakuvuoden huhtikuun loppuun mennessä (siten että hakija väittelee viimeistään touko-kesäkuun aikana). Tällöin hakijan tulee kirjata oppiarvoksi esim. FM (FT 4/21) sekä laittaa rasti kohtaan ’väitellyt’. Hakemukseen tulee liittää kopio väittelyluvasta tai vastaava, jos sellainen on saatavilla. Hakemusta voi myös täydentää tältä osin hakuajan päättymisen jälkeen (apurahat@emilaaltonen.fi). Jos hakija väittelee vasta hakuvuoden kesäkuun jälkeen, voi apurahaa hakea post doc -tutkimukseen, mutta mahdollinen myöntöpäätös tehdään ei-väitelleen suuruisena eikä myönnettyä summaa voida jälkikäteen enää muuttaa.

VOINKO HAKEA APURAHAA, JOS MINULLA ON OSA-AIKAINEN TYÖSOPIMUS?

Nuoren tutkijan apurahan ja osavuotisen työskentelyapurahan tarkoituksena on mahdollistaa tutkijan omistautuminen tutkimustyöhönsä muusta työstä vapaana. Lähtökohtaisesti vähäistä oman alan opetustyötä tai muuta ammattitaitoa kehittävää työtä, joka kattaa enintään 20 % viikkotyöajasta (1pv/vko), on kuitenkin mahdollista tehdä apurahakauden aikana. Jos apuraha myönnetään ja erityisjärjestelyille on tarvetta, sovitaan näistä myöhemmin erikseen. Hakuvaiheessa apurahakauden pituus tulee siis valita siten kuin tutkimustyötä tehtäisiin kokopäiväisesti.

MINULLE MYÖNNETTIIN APURAHA. MILLOIN SEN KÄYTTÖ TULEE ALOITTAA?

Myönnetyn apurahan käyttö tulee pääsääntöisesti aloittaa myöntövuotta seuraavan vuoden toukokuuhun mennessä.

MINULLE MYÖNNETTIIN EDELLISENÄ VUONNA APURAHA. HAEN NYT UUTTA APURAHAA. TULEEKO MINUN LIITTÄÄ UUTEEN HAKEMUKSEEN SELVITYS EDELLISEN VUODEN APURAHASTA, VAIKKA APURAHAKAUSI ON KESKEN?

Sinun tulee liittää selvitys tutkimustyösi edistymisestä/tilanteesta uuteen hakemukseen, mikäli apurahakausi on edelleen kesken. Tässä tapauksessa selvitystä ei kuitenkaan tehdä erikseen apurahojen verkkopalvelun kautta, vaan loppuselvitys jätetään apurahojen verkkopalvelun kautta kahden kuukauden kuluessa apurahakauden päättymisestä. Jos sinulle myönnetään uusi apuraha, edellisenä vuonna myönnetyn apurahan loppuosan voi selvittää toisen vuoden apurahan kanssa samanaikaisesti.