Usein kysyttyä

Apurahan hakeminen

APURAHOJEN HAKUAIKA ON VUOSITTAIN 15.1.–15.2.
HAKUPALVELU SULKEUTUU 15.2. KLO 23:59:59 Suomen aikaa.

HENKILÖKOHTAISIIN APURAHOIHIN LIITTYVIÄ LAUSUNTOJA VOI ANTAA 20.2. ASTI.

MITEN HAEN APURAHAA?
Emil Aaltosen Säätiön apurahojen hakuaika on vuosittain 15.1.–15.2. Hakemukset toimitetaan sähköisesti verkkopalvelun kautta. Sähköpostilla, postitse tai myöhässä toimitettuja hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Hakupalvelu sulkeutuu 15.2. klo 23:59:59 (Suomen aikaa).

HAKEMUKSEN KIELI
Hakemuslomake täytetään suomeksi. Liitteet voivat olla joko suomen- tai englanninkielisiä.

 

Henkilökohtaiset apurahat
(työskentelyapurahat, kannustus- ja kohdeapurahat)

SUOMENKIELISYYS
Hakijan äidinkielen tulee olla suomi. Muulle kuin suomea äidinkielenään puhuvalle tutkijalle voidaan poikkeuksellisesti myöntää apuraha, jos hän toimii perusteiltaan suomenkielisessä tutkijayhteisössä (suomenkielisessä yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa) ja on lisäksi integroitunut siihen kiinteästi. Tällaiselta tutkijalta voidaan edellyttää sitä, että hän hallitsee suomen kieltä niin hyvin, että tulee sillä toimeen ja kykenee kommunikoimaan myös tutkijayhteisössä suomen kielellä. Yleensä voidaan edellyttää myös sitä, että tutkija asuu pysyväisluontoisesti Suomessa.  Suomenkielisenä tutkijana ei voida pitää henkilöä, joka on Suomessa vain tilapäisesti. Näissä tilanteissa on toivottavaa, että hakija pyytää suosittelijaa todentamaan hakijan suomenkielisyyden lausunnossaan.

OVATKO LAUSUNNOT/SUOSITUKSET PAKOLLISIA?
Lausunnot eivät ole pakollisia, mutta kuitenkin suositeltavia. Lukumäärää ei ole määritelty; useimmiten hakijat ovat pyytäneet 1–2 suositusta.

MITEN LAUSUNNOT/SUOSITUKSET TOIMITETAAN?
Henkilökohtaiseen apurahahakemukseen liitettävät lausunnot tulee toimittaa pääsääntöisesti sähköisen lausuntojärjestelmän kautta. Lausunnonantaja voi lähettää lausunnon suoraan säätiölle käyttämällä sähköistä lausuntolomaketta. Lausuntoja voi antaa 20.2. asti, jolloin lausuntojärjestelmä sulkeutuu klo 23:59:59 Suomen aikaa. Tämän jälkeen lausuntoja ei enää vastaanoteta. Lausunnon voi jättää lausuntojärjestelmän kautta, vaikka hakija ei olisikaan vielä lähettänyt hakemustaan. Erillistä tunnistetta ei tarvita, vaan lausuntolomakkeelle tulee merkitä sen apurahanhakijan nimi, kenestä lausunnon antaa.
Mikäli hakija on kuitenkin saanut erillisen lausunnon suoraan lausunnonantajalta, voi hakija liittää sen hakemukseensa erillisenä liitteenä hakuaikana 15.2. mennessä.

OLEN LISÄNNYT HAKEMUSLOMAKKEELLE SUOSITTELIJAN/LAUSUNNONANTAJAN YHTEYSTIEDOT. SAAKO HÄN TÄSTÄ TIEDON?
Vaikka olet lisännyt lausunnonantajan tiedot hakemukseesi, järjestelmä ei lähetä erillistä ilmoitusta lausunnonantajalle vaan sinun tulee itse pyytää ko. henkilöä toimittamaan mahdollinen lausunto säätiölle. Lausunnonantajan tulee täyttää sähköinen lausuntolomake viimeistään 20.2. mennessä säätiön lausuntojärjestelmän kautta (saatavana myös englanninkielisenä).

VOINKO HAKEA APURAHAA, JOS TEEN TUTKIMUSTANI ULKOMAISESSA YLIOPISTOSSA? 
Kyllä. Tutkimustyötä on mahdollista tehdä ulkomaisessa yliopistossa apurahakauden aikana.

VOINKO HAKEA APURAHAA, JOS VALMISTUN MAISTERIKSI VASTA HAKUAJAN JÄLKEEN? 
Apurahoja myönnetään väitöskirjatyöntekijöille ja post doc -tutkijoille. Apurahaa on kuitenkin mahdollista hakea, jos valmistut maisteriksi viimeistään hakuvuoden maaliskuun loppuun mennessä ja aloitat jatko-opinnot väitöskirjatyön parissa. Tällöin sinun tulee kirjata oppiarvoksi esim. KTK (KTM 3/24). Valmistumisen jälkeen kopio tutkintotodistuksesta tai vahvistus siitä, että kaikki vaadittavat opintosuoritukset on tehty, tulee toimittaa osoitteeseen apurahat@emilaaltonen.fi.

VOINKO HAKEA VÄITELLEEN SUURUISTA KOKOVUOTISTA TYÖSKENTELYAPURAHAA, JOS VALMISTUN TOHTORIKSI VASTA HAKUAJAN JÄLKEEN?
Mikäli et ole vielä väitellyt, niin voidaksesi hakea väitelleen apurahaa, sinun tulee liittää hakemukseesi kopio/todistus väittelyluvasta hakuajan päättymiseen mennessä. Jos vahvistusta väittelyluvasta ei ole toimitettu, voi apurahaa hakea post doc -tutkimukseen, mutta mahdollinen myöntöpäätös tehdään ei-väitelleen suuruisena eikä myönnettyä summaa voida jälkikäteen enää muuttaa.

VÄITÖKSENI PÄIVÄMÄÄRÄÄ EI OLE VIELÄ VAHVISTETTU, MUTTA MINULLE ON MYÖNNETTY VÄITTELYLUPA. VOINKO HAKEA VÄITELLEEN SUURUISTA KOKOVUOTISTA TYÖSKENTELYAPURAHAA POST DOC -TUTKIMUKSEEN?
Voit. Liitä hakemukseesi kopio/todistus väittelyluvasta ja rastita hakemuslomakkeelta kohta ’Väitellyt’. Merkitse väitöspäivämääräksi sen kuukauden viimeinen päivä, jolloin väitös todennäköisimmin toteutuu.

VOINKO HAKEA HENKILÖKOHTAISTA APURAHAA, JOS OLEN TUTKIMUSRYHMÄN JÄSENENÄ PROJEKTISSA, JOKA HAKEE EMIL AALTOSEN SÄÄTIÖLTÄ PROJEKTIAPURAHAA SAMASSA HAUSSA? 
Sama henkilö voi hakea henkilökohtaista apurahaa ja olla ryhmän jäsenenä projektihakemuksessa. Henkilö voi olla projektihakemuksen rivijäsenenä ilman, että se vaikuttaa hänen henkilökohtaista apurahaa koskevaan hakemukseensa.

VOINKO HAKEA KAHTA ERI APURAHAA SAMANAIKAISESTI?
Voit hakea eri apurahoja täyttämällä erilliset hakemuslomakkeet liitteineen hakuohjeiden mukaisesti.

VOINKO HAKEA APURAHAA, JOS MINULLA ON OSA-AIKAINEN TYÖSOPIMUS? 
Työskentelyapurahojen tarkoituksena on mahdollistaa tutkijan omistautuminen tutkimustyöhönsä muusta työstä vapaana. Lähtökohtaisesti vähäistä oman alan opetustyötä tai muuta ammattitaitoa kehittävää työtä, joka kattaa enintään 20 % viikkotyöajasta (1pv/vko), on kuitenkin mahdollista tehdä apurahakauden aikana. Jos apuraha myönnetään ja erityisjärjestelyille on tarvetta, sovitaan näistä myöhemmin erikseen. Hakuvaiheessa apurahakauden pituus tulee kuitenkin siis valita siten kuin tutkimustyötä tehtäisiin kokopäiväisesti.

MINULLE MYÖNNETTIIN EDELLISENÄ VUONNA APURAHA. HAEN NYT UUTTA APURAHAA. TULEEKO MINUN LIITTÄÄ UUTEEN HAKEMUKSEENI SELVITYS EDELLISEN VUODEN APURAHASTA, VAIKKA APURAHAKAUSI ON KESKEN?
Uuteen hakemukseen tulee liittää selvitys tutkimustyön edistymisestä/senhetkisestä tilanteesta, vaikka apurahakausi on edelleen kesken. Tässä tapauksessa selvitystä ei kuitenkaan tehdä erikseen apurahojen verkkopalvelun kautta, vaan loppuselvitys apurahakaudesta jätetään apurahojen verkkopalvelun kautta kahden kuukauden kuluessa apurahakauden päättymisestä. Jos sinulle myönnetään uusi apuraha, edellisenä vuonna myönnetyn apurahan loppuosan voi selvittää toisen vuoden apurahan kanssa samanaikaisesti.

MINULLE MYÖNNETTIIN VIIME VUONNA APURAHA. HAEN NYT UUTTA APURAHAA SAMAAN TUTKIMUKSEEN. TULEEKO MINUN LIITTÄÄ HAKEMUKSEENI UUSI LAUSUNTO?
Uusi hakemus tulisi tehdä siten, kuin hakisi apurahaa ensimmäistä kertaa. Hakemukselle tulee siis kirjata kaikki pyydetyt tiedot, mukaan lukien uusi mahdollinen lausunto.

KUULUUKO HENKILÖKOHTAISEEN TYÖSKENTELYAPURAHAAN YLIOPISTOLLE MAKSETTAVAA YLEISKUSTANNUSLISÄOSUUTTA?
Yliopiston mahdollisesti perimiä työtilavuokria tai muita palvelumaksuja (ts. yleiskustannuslisä) voi tarvittaessa maksaa apurahaan sisältyvästä kulumäärärahasta, mutta apurahansaajan tulee itse sopia maksuista yliopiston kanssa.

HALUAISIN MUOKATA JO LÄHETTÄMÄÄNI HAKEMUSTA. MITÄ TEEN?
Tarvittaessa sähköisesti lähetetty hakemus on mahdollista perua hakuaikana joko kokonaan tai muutosten tekemiseksi. Valitse lähettämäsi hakemuksen (tila-kohdassa ’Lähetetty’) vierestä ‘Näytä’ ja seuraavalta sivulta kohdasta ‘Toiminnot’ – ‘Peruuta hakemus’ (jonka jälkeen pääset muokkaamaan hakemustasi). Aiemmin tallentamasi tiedot eivät häviä peruuttamisen yhteydessä. Huomioithan kuitenkin, että jos et perumisen (tai mahdollisten muutosten) jälkeen lähetä hakemusta uudelleen, ei se tule lainkaan mukaan käsittelyyn. Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä säätiön toimistoon.

MITEN PERUUTAN HAKEMUKSENI?
Tarvittaessa sähköisesti lähetetty hakemus on mahdollista perua kokonaan hakuaikana. Valitse lähettämäsi hakemuksen (tila-kohdassa ‘Lähetetty’) vierestä ‘Näytä’ ja seuraavalta sivulta kohdasta ‘Toiminnot’ – ‘Peruuta hakemus’. Tällöin hakemuksen tilaksi vaihtuu ‘Kesken’, eikä se ole enää mukana käsittelyssä. Mikäli haluat perua hakemuksesi hakuajan jälkeen (hakemusten käsittelyn aikana), ilmoita tästä mahdollisimman pian suoraan säätiölle sähköpostitse apurahat@emilaaltonen.fi.

 

Tutkimusryhmille tarkoitettu projektiapuraha

SUOMENKIELISYYS
Hakijan äidinkielen tulee olla suomi. Muulle kuin suomea äidinkielenään puhuvalle tutkijalle voidaan poikkeuksellisesti myöntää apuraha, jos hän toimii perusteiltaan suomenkielisessä tutkijayhteisössä (suomenkielisessä yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa) ja on lisäksi integroitunut siihen kiinteästi. Tällaiselta tutkijalta voidaan edellyttää sitä, että hän hallitsee suomen kieltä niin hyvin, että tulee sillä toimeen ja kykenee kommunikoimaan myös tutkijayhteisössä suomen kielellä. Yleensä voidaan edellyttää myös sitä, että tutkija asuu pysyväisluontoisesti Suomessa. Suomenkielisenä tutkijana ei voida pitää henkilöä, joka on Suomessa vain tilapäisesti. Näissä tilanteissa on toivottavaa, että hakija pyytää suosittelijaa todentamaan hakijan suomenkielisyyden lausunnossaan.
Myös projektiapurahan hakijan/vastuullisen tutkijan tulee projektirahoitusta/ryhmän jäseniä suunnitellessaan ottaa huomioon säätiön edellä mainitut säännöt.

PROJEKTIAPURAHAN SUURUUS JA KESTO
Projektiapuraha myönnetään kolmivuotisena ja sen suuruus on 200 000 euroa, josta 1/3 tulee vuosittain käytettäväksi. Projektiapuraha on kaikille samansuuruinen (200 000 €), eikä projektirahoitusta voi hakea muun suuruisena. Projektirahoitusta ei voi myöskään hakea lyhyemmäksi ajaksi kuin kolmeksi vuodeksi.

OVATKO LAUSUNNOT/SUOSITUKSET PAKOLLISIA?
Projektiapurahoihin ei liitetä lausuntoja.

VOINKO HAKEA PROJEKTIAPURAHAA, JOS VALMISTUN TOHTORIKSI VASTA HAKUAJAN JÄLKEEN?
Jos voit liittää hakemukseesi kopion/todistuksen väittelyluvasta hakuajan päättymiseen mennessä, on projektiapurahaa mahdollista hakea, vaikka et olisi vielä valmistunut tohtoriksi. Tuolloin hakijalla tulee kuitenkin olla myös selkeä näkemys omasta projektistaan ja tutkimusryhmän perustamisesta, jotka tulee selvittää hakemuksessa yleisten hakuohjeiden mukaisesti.

OLEN TUTKIMUSRYHMÄN JÄSENENÄ PROJEKTISSA, JOKA HAKEE EMIL AALTOSEN SÄÄTIÖLTÄ PROJEKTIAPURAHAA. VOINKO HAKEA HENKILÖKOHTAISTA APURAHAA SAMASSA HAUSSA?
Sama henkilö voi hakea henkilökohtaista apurahaa ja olla ryhmän jäsenenä projektihakemuksessa. Henkilö voi olla projektihakemuksen rivijäsenenä ilman, että se vaikuttaa hänen henkilökohtaista apurahaa koskevaan hakemukseensa. Eri apurahoja voi hakea täyttämällä erilliset hakemuslomakkeet liitteineen hakuohjeiden mukaisesti.

PROJEKTIN KUSTANNUSARVIO
Projektiapurahat myönnetään kolmivuotisina, jolloin hakemuksen kustannusarvio tulee tehdä kolmelle vuodelle. Tarvittaessa projektirahoituksen saaneiden kanssa voidaan keskustella erilaisista ratkaisuista, mutta kuitenkin niin, että projektin kesto ei voi olla alle kolmea vuotta.

Projektiapurahan tulee jakautua kolmelle vuodelle, mutta vuosittaisten kulujen ei tarvitse olla täsmälleen 1/3 kokonaisrahoituksesta.

VOIKO PROJEKTIAPURAHASTA BUDJETOIDA TUTKIMUSRYHMÄN JÄSENILLE APURAHAA JA/TAI PALKKAA?
Projektiapurahasta voi budjetoida tutkimusryhmässä työskenteleville apurahaa ja/tai palkkaa. Apurahat maksetaan aina suoraan tutkijoille itselleen, mutta palkat tulee kierrättää yliopiston/laitoksen maksatusjärjestelmän kautta.

HALUAISIN MAKSAA PROJEKTIAPURAHASTA TUTKIMUSRYHMÄN JÄSENILLE SEKÄ ITSELLENI APURAHAA. MINKÄLAISTA APURAHAA VOIN HEILLE JA ITSELLENI BUDJETOIDA?
Hakijan vastuulla on suunnitella projektiapurahan kustannusarvio projektille parhaaksi katsomallaan tavalla. Koska projektiapuraha on tarkoitettu tutkimusryhmälle, ei kustannusarvio voi koostua pelkästään vastuullisen tutkijan/hakijan apurahasta/palkasta.

VOINKO SISÄLLYTTÄÄ YLIOPISTOLLE MAKSETTAVAN YLEISKUSTANNUSLISÄOSUUDEN PROJEKTIN KUSTANNUKSIIN?
Mahdollisesti yliopistolle/laitokselle maksettavat yleiskustannuslisät voi tarvittaessa sisällyttää projektin kustannuksiin. Säätiön rahoittamissa projekteissa yleiskustannuslisä voi olla enintään 15 %.

HALUAISIN MUOKATA JO LÄHETTÄMÄÄNI HAKEMUSTA. MITÄ TEEN?
Tarvittaessa sähköisesti lähetetty hakemus on mahdollista perua hakuaikana joko kokonaan tai muutosten tekemiseksi. Valitse lähettämäsi hakemuksen (tila-kohdassa ’Lähetetty’) vierestä ‘Näytä’ ja seuraavalta sivulta kohdasta ‘Toiminnot’ – ‘Peruuta hakemus’ (jonka jälkeen pääset muokkaamaan hakemustasi). Aiemmin tallentamasi tiedot eivät häviä peruuttamisen yhteydessä. Huomioithan kuitenkin, että jos et perumisen (tai mahdollisten muutosten) jälkeen lähetä hakemusta uudelleen, ei se tule lainkaan mukaan käsittelyyn. Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä säätiön toimistoon.

MITEN PERUUTAN HAKEMUKSENI?
Tarvittaessa sähköisesti lähetetty hakemus on mahdollista perua kokonaan hakuaikana. Valitse lähettämäsi hakemuksen (tila-kohdassa ‘Lähetetty’) vierestä ‘Näytä’ ja seuraavalta sivulta kohdasta ‘Toiminnot’ – ‘Peruuta hakemus’. Tällöin hakemuksen tilaksi vaihtuu ‘Kesken’, eikä se ole enää mukana käsittelyssä. Mikäli haluat perua hakemuksesi hakuajan jälkeen (hakemusten käsittelyn aikana), ilmoita tästä mahdollisimman pian suoraan säätiölle sähköpostitse apurahat@emilaaltonen.fi.

 

Siirry sivun alkuun