Usein kysyttyä – apurahan hakeminen

APURAHOJEN HAKUAIKA ON VUOSITTAIN 15.1.–15.2.
HAKUPALVELU SULKEUTUU 15.2. KLO 23.59 Suomen aikaa.

HENKILÖKOHTAISIIN APURAHOIHIN LIITTYVIÄ LAUSUNTOJA VOI ANTAA 20.2. ASTI.

Miten haen apurahaa?
Emil Aaltosen Säätiön apurahojen hakuaika on vuosittain 15.1.–15.2. Hakemukset toimitetaan ainoastaan sähköisesti verkkopalvelun kautta. Sähköpostilla, postitse tai myöhässä toimitettuja hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Hakupalvelin sulkeutuu 15.2. klo 23.59.

Hakemuksen kieli
Hakemuslomake täytetään suomeksi. Liitteet voivat olla joko suomen- tai englanninkielisiä.

Suomenkielisyys
Hakijan äidinkielen tulee olla suomi. Muulle kuin suomea äidinkielenään puhuvalle tutkijalle voidaan poikkeuksellisesti myöntää apuraha, jos hän toimii perusteiltaan suomenkielisessä tutkijayhteisössä (suomenkielisessä yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa) ja on lisäksi integroitunut siihen kiinteästi. Tällaiselta tutkijalta voidaan edellyttää sitä, että hän hallitsee suomen kieltä niin hyvin, että tulee sillä toimeen ja kykenee kommunikoimaan myös tutkijayhteisössä suomen kielellä. Yleensä voidaan edellyttää myös sitä, että tutkija asuu pysyväisluontoisesti Suomessa.  Suomenkielisenä tutkijana ei voida pitää henkilöä, joka on Suomessa vain tilapäisesti. Näissä tilanteissa on toivottavaa, että hakija pyytää suosittelijaa todentamaan hakijan suomenkielisyyden lausunnossaan.

Myös projektiapurahan hakijan/vastuullisen tutkijan tulee projektirahoitusta/ryhmän jäseniä suunnitellessaan ottaa huomioon säätiön säännöt, joiden mukaan apuraha voidaan myöntää vain äidinkieleltään suomenkielisille tutkijoille.

Nuori tutkija
Nuorella tutkijalla tarkoitetaan lähinnä tutkijana (tutkijanuralla) nuorta. Ikärajoja ei ole, eikä myöskään aikaa väitöksestä ole määritelty.

Ovatko lausunnot/suositukset pakollisia?
Lausunnot eivät ole pakollisia, mutta kuitenkin suositeltavia. Lukumäärää ei ole määritelty; useimmiten hakijat ovat pyytäneet 1–2 suositusta.
Projektiapurahoihin ei liitetä lausuntoja.

Miten lausunnot toimitetaan?
Henkilökohtaiseen apurahahakemukseen liitettävät lausunnot tulee toimittaa pääsääntöisesti sähköisen lausuntojärjestelmän kautta. Lausunnonantaja voi lähettää lausunnon suoraan säätiölle käyttämällä sähköistä lausuntolomaketta. Lausuntoja voi antaa 20.2. asti. Lausuntojärjestelmä sulkeutuu klo 23.59 Suomen aikaa. Tämän jälkeen lausuntoja ei enää vastaanoteta. Lausunnon voi jättää lausuntojärjestelmän kautta, vaikka hakija ei olisikaan vielä lähettänyt hakemustaan. Hakijan tulee siis huolehtia, että lausunnonantajalle jää riittävästi aikaa jättää lausuntonsa ja painottaa myös sitä, että lausuntoja ei enää vastaanoteta 20.2. jälkeen.

Mikäli hakija on kuitenkin saanut erillisen lausunnon suoraan lausunnonantajalta, voi hakija liittää sen hakemukseensa erillisenä liitteenä hakuaikana 15.2. mennessä.

Voin valita haetuksi apurahatyypiksi nuoren tutkijan apurahan tai osavuotisen työskentelyapurahan, mutta myös molemmat. Mitä tämä tarkoittaa?
Valitsemalla kohdan ’1. Nuoren tutkijan apuraha 2. Osavuotinen työskentelyapuraha (4–10 kk)’ voit ensisijaisesti hakea vuoden mittaista nuoren tutkijan apurahaa, ja jos tähän ei ole mahdollisuutta, niin toissijaisesti osavuotista työskentelyapurahaa lyhyempiaikaiseen tutkimustyöhön.

Voinko hakea apurahaa, jos teen tutkimustani ulkomaisessa yliopistossa?
Tutkimustyötä on mahdollista tehdä ulkomaisessa yliopistossa apurahakauden aikana.

Voinko hakea apurahaa, jos valmistun maisteriksi vasta hakuajan jälkeen?
Apurahoja myönnetään väitöskirjatyöntekijöille ja post doc -tutkijoille. Apurahaa on kuitenkin mahdollista hakea, jos henkilö valmistuu maisteriksi viimeistään hakuvuoden huhtikuussa ja hän aloittaa jatko-opinnot väitöskirjatyön parissa. Hakijan tulee olla valmistunut siihen mennessä, kun apurahapäätöksiä tehdään (huhtikuun lopussa). Tällöin hakijan tulee kirjata oppiarvoksi esim. fil.yo (FM 4/22). Valmistumisen jälkeen kopio tutkintotodistuksesta tai vahvistus siitä, että kaikki vaadittavat opintosuoritukset on tehty, tulee toimittaa osoitteeseen apurahat@emilaaltonen.fi.

Voinko hakea väitelleen suuruista nuoren tutkijan apurahaa tai osavuotista työskentelyapurahaa, jos valmistun tohtoriksi vasta hakuajan jälkeen?
Mikäli hakija ei ole vielä väitellyt, niin voidakseen hakea väitelleen apurahaa, hakijan tulee liittää hakemukseensa väitöksen esitarkastuslausunto hakuajan päättymiseen mennessä. Jos lausuntoa ei ole toimitettu, voi apurahaa hakea post doc -tutkimukseen, mutta mahdollinen myöntöpäätös tehdään ei-väitelleen suuruisena eikä myönnettyä summaa voida jälkikäteen enää muuttaa.

Voinko hakea henkilökohtaista apurahaa, jos olen tutkimusryhmän jäsenenä projektissa, joka hakee Emil Aaltosen Säätiöltä projektiapurahaa samassa haussa?
Sama henkilö voi hakea henkilökohtaista tutkimusapurahaa ja olla ryhmän jäsenenä projektihakemuksessa. Henkilö voi olla projektihakemuksen rivijäsenenä ilman, että se vaikuttaa hänen henkilökohtaista apurahaa koskevaan hakemukseensa.

Voinko hakea kahta eri apurahaa samanaikaisesti?
Voit hakea eri apurahoja täyttämällä erilliset hakemukset liitteineen hakuohjeiden mukaisesti.

Voinko hakea apurahaa, jos minulla on osa-aikainen työsopimus?
Nuoren tutkijan apurahan ja osavuotisen työskentelyapurahan tarkoituksena on mahdollistaa tutkijan omistautuminen tutkimustyöhönsä muusta työstä vapaana. Lähtökohtaisesti vähäistä oman alan opetustyötä tai muuta ammattitaitoa kehittävää työtä, joka kattaa enintään 20 % viikkotyöajasta (1pv/vko), on kuitenkin mahdollista tehdä apurahakauden aikana. Jos apuraha myönnetään ja erityisjärjestelyille on tarvetta, sovitaan näistä myöhemmin erikseen. Hakuvaiheessa apurahakauden pituus tulee kuitenkin siis valita siten kuin tutkimustyötä tehtäisiin kokopäiväisesti.

Minulle myönnettiin edellisenä vuonna apuraha. Haen nyt uutta apurahaa. Tuleeko minun liittää uuteen hakemukseeni selvitys edellisen vuoden apurahasta, vaikka apurahakausi on kesken?
Uuteen hakemukseen tulee liittää selvitys tutkimustyön edistymisestä/tilanteesta, vaikka apurahakausi on edelleen kesken. Tässä tapauksessa selvitystä ei kuitenkaan tehdä erikseen apurahojen verkkopalvelun kautta, vaan loppuselvitys apurahakaudesta jätetään apurahojen verkkopalvelun kautta kahden kuukauden kuluessa apurahakauden päättymisestä. Jos sinulle myönnetään uusi apuraha, edellisenä vuonna myönnetyn apurahan loppuosan voi selvittää toisen vuoden apurahan kanssa samanaikaisesti.

Haluaisin muokata jo lähettämääni hakemusta. Mitä teen?
Tarvittaessa sähköisesti lähetetty hakemus on mahdollista perua hakuaikana joko kokonaan tai muutosten tekemiseksi. Valitse lähettämäsi hakemuksen (tila-kohdassa ’Lähetetty’) vierestä ‘Näytä’ ja seuraavalta sivulta kohdasta ‘Toiminnot’ – ‘Peruuta hakemus’ (jonka jälkeen pääset muokkaamaan hakemustasi). Aiemmin tallentamasi tiedot eivät häviä peruuttamisen yhteydessä. Huomioithan kuitenkin, että jos et perumisen (tai mahdollisten muutosten) jälkeen lähetä hakemusta uudelleen, ei se tule lainkaan mukaan käsittelyyn. Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä säätiön toimistoon.

Miten peruutan hakemukseni?
Tarvittaessa sähköisesti lähetetty hakemus on mahdollista perua kokonaan hakuaikana. Valitse lähettämäsi hakemuksen (tila-kohdassa ‘Lähetetty’) vierestä ‘Näytä’ ja seuraavalta sivulta kohdasta ‘Toiminnot’ – ‘Peruuta hakemus’. Tällöin hakemuksen tilaksi vaihtuu ‘Kesken’, eikä se ole enää mukana käsittelyssä. Mikäli haluat perua hakemuksesi hakuajan jälkeen (hakemusten käsittelyn aikana), ilmoita tästä mahdollisimman pian suoraan säätiölle sähköpostitse apurahat@emilaaltonen.fi.