HAKUOHJEET

Projektiapurahat

Lähtökohtana on tukea itsenäisen uransa alkuvaiheissa ja omaa tutkimusryhmää perustamassa olevia tutkijoita. Projektiapuraha myönnetään kolmivuotisena ja sen suuruus on 200 000 euroa, josta 1/3 tulee vuosittain käytettäväksi. Projektiapuraha on kaikille samansuuruinen (200 000 €), eikä projektirahoitusta voi hakea muun suuruisena. Projektirahoitusta ei voi myöskään hakea lyhyemmäksi ajaksi kuin kolmeksi vuodeksi. Projektihakemus arvioidaan hankkeen tieteellisen merkityksen, uutuusarvon, lähestymistapojen sekä hakijan näyttöjen ja osaamisen perusteella.

Projektiapurahaa voi budjetoida tutkijoille apurahoina ja/tai palkkoina.
Mikäli projektiapurahaa käytetään tutkijoiden henkilökohtaisiin apurahoihin, voi säätiö maksaa ne suoraan tutkijoille (apurahoihin tulee sisällyttää lakisääteisen eläkevakuutusmaksun osuus n. 13 % apurahan määrästä; lisätiedot: www.mela.fi).
Sen osan projektiapurahasta, joka käytetään palkkakuluihin tai muihin tutkimuksesta aiheutuviin kuluihin, pitää kulkea hakijan yliopiston/laitoksen maksatusjärjestelmän kautta. Yleiskustannuslisäosuus voi olla enintään 15 % yliopiston/laitoksen kautta kiertävästä osuudesta. Yleiskustannuslisät voi tarvittaessa sisällyttää projektin kustannuksiin.

Projektiapurahan hakijan/vastuullisen tutkijan tulee projektirahoitusta/ryhmän jäseniä suunnitellessaan ottaa huomioon säätiön säännöt, joiden mukaan rahoitusta voidaan myöntää vain äidinkieleltään suomenkielisille tutkijoille. Pääsääntöisesti tämä koskee myös tutkimusryhmän jäseniä. Poikkeustapauksissa myös muulle kuin suomea äidinkielenään puhuvalle tutkijalle voidaan myöntää apuraha, jos hän toimii perusteiltaan suomenkielisessä tutkijayhteisössä (suomenkielisessä yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa) ja on lisäksi integroitunut siihen kiinteästi. Tällaiselta tutkijalta voidaan edellyttää sitä, että hän hallitsee suomen kieltä niin hyvin, että tulee sillä toimeen ja kykenee kommunikoimaan myös tutkijayhteisössä suomen kielellä. Yleensä voidaan edellyttää myös sitä, että tutkija asuu pysyväisluontoisesti Suomessa.

APURAHOJEN VERKKOPALVELU JA SÄHKÖINEN HAKEMUSLOMAKE  

Projektiapurahaa voi hakea 15.1.–15.2. välisenä aikana apurahojen verkkopalvelun kautta täyttämällä sähköinen hakemuslomake ja lähettämällä se liitteineen säätiön käsiteltäväksi. Käsiteltäväksi ei oteta sähköpostilla tai postitse lähetettyjä hakemuksia. Hakupalvelu sulkeutuu hakuajan päättyessä 15.2. klo 23:59:59 (Suomen aikaa). Verkkopalveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai käyttäjätunnuksella.

Päähakijana voi olla vain yksi vastuullinen tutkija. Projektihakemukseen ei liitetä lausuntoja. Hakemuslomake täytetään suomeksi; liitteet voivat olla suomen- tai englanninkielisiä.
Hakemuslomakkeen täyttöohjeet

Hakemuslomakkeeseen tulee liittää vapaamuotoinen tutkimussuunnitelma (enintään 5 sivua), kustannusarvio sekä hakijan ansioluettelo ja julkaisuluettelo viideltä viimeiseltä vuodelta.
Hakemuksen liitteet

PÄÄTÖKSET

Päätökset myönnettävistä projektiapurahoista tehdään hakuvuoden kesäkuun loppuun mennessä. Projektiapurahan käytön voi aloittaa aikaisintaan hakuvuoden syyskuun alusta alkaen.

TIEDUSTELUT, TEKNINEN TUKI

Hakemuksia koskeviin tiedusteluihin vastataan säätiön toimistossa sähköpostitse osoitteessa apurahat@emilaaltonen.fi tai puhelimitse 03 222 0401.

Järjestelmän käyttöön liittyvissä teknisissä kysymyksissä auttaa tekninen tuki: hakemustuki@datalink.fi.

TIETOSUOJA

Hakijan antamien tietojen käsittelystä ja niiden rekisteröimisestä saa tietoa säätiön Tietosuojaselosteesta.