Usein kysyttyä – myönnetty apuraha

APURAHAN MYÖNTÄMINEN/MAKSAMINEN

Koska apurahojen myöntöpäätökset tehdään?
Päätökset nuoren tutkijan, osavuotisista työskentely-, kannustus- sekä kohdeapurahoista julkistetaan hakuvuoden toukokuussa.
Projektiapurahoista päätetään hakuvuoden kesäkuun loppuun mennessä.

Sain juuri tiedon minulle myönnetystä apurahasta. Koska voin nostaa apurahan?
Henkilökohtaista apurahaa on mahdollista nostaa ensimmäisen kerran myöntövuoden kesäkuussa. Vuonna 2023 myönnetyn projektiapurahan käytön voi aloittaa aikaisintaan hakuvuoden syyskuun alusta, tätä aiemmin myönnetyn projektiapurahan käytön voi aloittaa aikaisintaan myöntövuotta seuraavan vuoden tammikuusta alkaen.

Miten vastaanotan minulle myönnetyn henkilökohtaisen apurahan?
Myönnetty apuraha vastaanotetaan tekemällä maksatuspyyntö apurahojen verkkopalvelussa myöntökirjeessä mainitun ajan puitteissa. Muuta erillistä vahvistusta apurahan vastaanottamisesta ei tarvitse tehdä.

Minulle myönnettiin henkilökohtainen apuraha. Milloin sen käyttö tulee aloittaa?
Myönnetyn apurahan käyttö tulee pääsääntöisesti aloittaa myöntövuotta seuraavan vuoden toukokuuhun mennessä.

Miten saan apurahani maksuun?
Henkilökohtaisen apurahan ja projektiapurahan maksatuspyynnöt tehdään apurahojen verkkopalvelussa. Palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai samalla käyttäjätunnuksella kuin hakemusta tehdessä on käytetty. Lisäksi maksatusta varten tarvitaan sähköisessä myöntökirjeessä ilmoitettu vahvistuskoodi. Katso tarkemmat maksatusohjeet.

Voinko tehdä tutkimusta osa-aikaisesti apurahakauteni aikana?
Lähtökohtaisesti vähäistä oman alan opetustyötä tai muuta ammattitaitoa kehittävää työtä, joka kattaa enintään 20 % viikkotyöajasta (1pv/vko), on mahdollista tehdä apurahakauden aikana. Mikäli erityisjärjestelyille on tarvetta, niistä sovitaan aina erikseen.

Jään vanhempainvapaalle, sairauslomalle tai astun asepalvelukseen/suoritan siviilipalvelusta, miten minun tulisi toimia?
Kyseisistä muutoksista tulee aina ilmoittaa säätiölle erikseen
(apurahat@emilaaltonen.fi). Niiden vuoksi apurahakauden voi keskeyttää tai aloitusta on mahdollista siirtää.