Jaetut apurahat 2019

Emil Aaltosen Säätiön hallitus on päättänyt jakaa vuonna 2019 kaikkiaan 260 henkilökohtaista työskentely, kannustus- ja kohdeapurahaa yhteensä 4.141.015 €, joista Teollisen kulttuurin tutkimusrahastosta viisi apurahaa yhteensä 42.250 €

NUOREN TUTKIJAN APURAHAT 2.875.750 EUROA

Hallitus myönsi nuoren tutkijan apurahan 98 tutkijalle. Apurahan tarkoitus on mahdollistaa vuoden tutkimustyö muusta työstä vapaana. Apuraha on suuruudeltaan 25.000 (väitelleille tutkijoille 28.000) euroa. Lisäksi maksetaan 1.500 euron määräraha tutkimuksen muita kuluja varten.  Yleiskustannuslisän maksamista varten on myös varattu 1.750/2.000 euroa.

OSAVUOTISET TYÖSKENTELYAPURAHAT 779.235 EUROA

Osavuotisia työskentelyapurahoja 4-10 kk:n työskentelyyn myönnettiin 46 tutkijalle yhteensä 779.235 euroa.

KANNUSTUSAPURAHAT 290.000 EUROA

Kannustusapurahoja (5.000 euroa) myönnettiin 58 tutkijalle yhteensä 290.000 euroa tutkimustyön edistämiseen.

KOHDEAPURAHAT 153.780 EUROA

Kohdeapurahoja suuruudeltaan 560 – 5.000 euroa myönnettiin mm. matkakuluihin ja muihin tutkimuskuluihin 53 tutkijalle yhteensä 153.780 euroa.

TEOLLISEN KULTTUURIN TUTKIMUSRAHASTON APURAHAT 42.250 EUROA

Emil Aaltosen Säätiössä toimii myös Teollisen kulttuurin tutkimusrahasto. Rahastosta myönnettiin 5 apurahaa yhteensä 42.250 euroa.

PROJEKTIAPURAHAT

Tehtyjen päätösten lisäksi vuonna 2019 myönnettäviin projektiapurahoihin varataan 2.000.000 euroa. Projektiapurahan tarkoitus on tukea nuoria tutkijoita heidän itsenäisen uransa alkuvaiheissa. Projektiapuraha myönnetään kolmivuotisena ja sen suuruus on 200.000 euroa. Projektiapurahan aiehakemuksen on jättänyt 386 tutkijaryhmää, joille lähetetään tieto pääsystä hakuprosessin toiselle kierrokselle 15.6.2019 mennessä. Projektiapurahan saajat julkistetaan marraskuun lopussa 2019.