Jaetut apurahat 2017

Emil Aaltosen Säätiön hallitus on päättänyt jakaa vuonna 2017 kaikkiaan 283 henkilökohtaista työskentely, kannustus- ja kohdeapurahaa yhteensä 4.148.440€

NUOREN TUTKIJAN APURAHAT 2.751.000 EUROA

Hallitus myönsi nuoren tutkijan apurahan 94 tutkijalle. Apurahan tarkoitus on mahdollistaa vuoden tutkimustyö muusta työstä vapaana. Apuraha on suuruudeltaan 25.000 (väitelleille tutkijoille 28.000) euroa. Lisäksi maksetaan 1.500 euron määräraha tutkimuksen muita kuluja varten.  Yleiskustannuslisän maksamista varten on myös varattu 1.750/2.000 euroa.

OSAVUOTISET TYÖSKENTELYAPURAHAT 817.535 EUROA

Osavuotisia työskentelyapurahoja 4-10 kk:n työskentelyyn myönnettiin 54 tutkijalle yhteensä 817.535 euroa.

KANNUSTUSAPURAHAT 355.000 EUROA

Kannustusapurahoja (5.000 euroa) myönnettiin 71 tutkijalle yhteensä 355.000 euroa tutkimustyön edistämiseen.

KOHDEAPURAHAT 186.655 EUROA

Kohdeapurahoja suuruudeltaan 600 – 5.000 euroa myönnettiin mm. matkakuluihin ja muihin tutkimuskuluihin 61 tutkijalle yhteensä 186.655 euroa.

TEOLLISEN KULTTUURIN TUTKIMUSRAHASTON APURAHAT 38.250 EUROA

Emil Aaltosen Säätiössä toimii myös Teollisen kulttuurin tutkimusrahasto. Rahastosta myönnettiin 3 apurahaa yhteensä 38.250 euroa, jotka jaettiin jo huhtikuun alussa.

PROJEKTIAPURAHAT

Tehtyjen päätösten lisäksi vuonna 2017 myönnettäviin projektiapurahoihin varataan 1.890.000 euroa. Projektiapurahan tarkoitus on tukea nuoria tutkijoita heidän itsenäisen uransa alkuvaiheissa. Projektiapuraha myönnetään kolmivuotisena ja sen suuruus on 210.000 euroa. Projektiapurahan aiehakemuksen on jättänyt 434 tutkijaryhmää, joille lähetetään tieto pääsystä hakuprosessin toiselle kierrokselle 15.6.2017 mennessä. Projektiapurahan saajat julkistetaan marraskuun lopussa 2017.