Hakuilmoitus

EMIL AALTOSEN SÄÄTIÖN apurahat 2017

Suomenkielisten tutkijoiden luovan tieteellisen työn tukemiseen julistetaan haettaviksi 15.2.2017 mennessä.

Apurahojen hakijana voi olla yksityinen tutkija. Erityisesti pyritään tukemaan väitöskirjatyötä tekeviä tutkijoita ja vastavalmistuneita tohtoreita heidän jatkotutkimustyössään. Apurahavaihtoehtoja ovat nuoren tutkijan apurahat (28.250 euroa ja väitelleille 31.500 euroa/12 kk sisältäen kulumäärärahan ja yleiskustannuslisän), osavuotiset työskentelyapurahat (4-10 kuukaudeksi 8.900 – 24.950 euroa sisältäen yleiskustannuslisän), kannustusapurahat (5.000 euroa) ja kohdeapurahat (enintään 5.000 euroa esim. matka- ja konferenssikulujen kustannuksiin).

Kolmivuotisten projektiapurahojen (210.000 euroa) tarkoituksena on tukea nuoria tutkijoita heidän itsenäisen uransa alkuvaiheissa ja oman tutkimusryhmän perustamisessa.

Haettavina ovat myös säätiöön kuuluvan Teollisen kulttuurin tutkimusrahaston nuoren tutkijan apurahat, osavuotiset työskentelyapurahat, kannustusapurahat ja kohdeapurahat, joita myönnetään teollisen kulttuurin ja sen historian tieteelliseen tutkimukseen sekä teollisen kehityksen ja siihen liittyvien ongelmien tunnetuksi tekemiseen. Tutkijoiden lisäksi myös yhteisöjen on mahdollista hakea kohdeapurahaa Teollisen kulttuurin tutkimusrahastosta, jos hakemus/tutkimus aihepiirinsä puolesta soveltuu rahoitettavaksi tästä rahastosta.

Apurahahakemukset liitteineen toimitetaan verkkopalvelimen kautta. Mahdolliset lausunnot jätetään erillisen sähköisen lausuntojärjestelmän kautta. Tarkemmat tiedot haettavista apurahoista, sähköinen hakemus ja hakuohjeet sekä lausuntojärjestelmä löytyvät säätiön kotisivuilta www.emilaaltonen.fi > Apurahat.

Tarvittaessa lisätietoja saa säätiön toimistosta Mariankatu 40, 33200 Tampere, sähköposti: apurahat@emilaaltonen.fi, puh. (03) 222 0401, telefax (03) 222 0402.

Emil Aaltosen Säätiön hallitus