Projektiapurahat 2013


EMIL AALTOSEN SÄÄTIÖ JAKAA PROJEKTIAPURAHOJA 2.000.000 EUROA

Emil Aaltosen Säätiön hallitus on päättänyt myöntää vuonna 2013 kymmenen kolmivuotista projektiapurahaa, kukin suuruudeltaan 200.000 euroa.


Projektiapurahat myönnettiin seuraaville tutkimusryhmille:

          LT, dosentti RIKU KIVIRANTA
Wnt signaloinnin merkitys luun ja ruston aineenvaihdunnan sekä luuytimen kantasolupesän säätelijänä
Turun yliopisto

FT, dosentti PETRI KURSULA
Myeliinitupen rakennebiologia ja monikerroksisten kalvorakenteiden muodostuminen
Oulun yliopisto

KTT TEA LEMPIÄLÄ
Building Innovation Agency through Empowering Backstage Collaboration
Aalto-yliopisto

D.Ph., VTT LENA NÄRE
Maahanmuuttajataustaisten nuorten työllistyminen - toimintamahdollisuuksien tunnustaminen ja kuulumisen rajat
Helsingin yliopisto

VTT, dosentti VILLE PERNAA
Vaalikampanjat merkityskamppailuna vallasta - puolueiden, tiedotusvälineiden ja kansalaisten vuorovaikutus Suomen vaaleissa 1945–2011
Turun yliopisto

FT, dosentti MARI PIHLATIE
Metaanin biologiset lähteet ja tuotto boreaalisessa kangasmetsässä
Helsingin yliopisto

TkT ARRI PRIIMÄGI
Valolla ohjattavat halogeenisidotut supramolekyylit
Aalto-yliopisto

LT SAMULI RAUTAVA
Varhaisen mikrobikontaktin muokkaaminen riskilapsilla
TYKS, Turun yliopisto

FT, dosentti MIKKO STENLUND
Epätasapainoiset ja laajennetut kaoottiset dynaamiset systeemit
Helsingin yliopisto

TT, dos. AULI VÄHÄKANGAS
Youth at the margins: Lammin syrjäytymisvaarassa olevat nuoret Suomen tapaustutkimuksena (2014-2016), Helsingin yliopisto