Projektiapurahat 2012


EMIL AALTOSEN SÄÄTIÖ JAKAA PROJEKTIAPURAHOJA 1.800.000 EUROA

Emil Aaltosen Säätiön hallitus on päättänyt myöntää vuonna 2012 yhdeksän kolmivuotista projektiapurahaa, kukin suuruudeltaan 200.000 euroa.


Projektiapurahat myönnettiin seuraaville tutkimusryhmille:

TkT PETRI ALA-LAURILA ja tutkimusryhmä
          Signal Processing in the Mammalian Retina: Implications to Optimal Strategies of    
          Neural Computations
    
        Helsingin yliopisto

FT JANI HEINO ja tutkimusryhmä
          Tuottavuuden ja resurssien vaikutukset populaatioihin, eliöyhteisöihin sekä
          ekosysteemiprosesseihin subarktisissa puroissa
          
Suomen ympäristökeskus, Oulu

LT, dos. PEPPI KARPPINEN ja tutkimusryhmä
          2-oksoglutaraattiriippuvaiset dioksygenaasit sairauksissa

        Oulun yliopisto

FT, dos. ANU LAHTINEN ja tutkimusryhmä
          Perheen jäljillä - Sukupuoli ja perhesuhteiden moninaisuus Pohjolassa n. 1450-2000
        
Turun yliopisto

FT, dos. MINNA LEHTONEN ja tutkimusryhmä
           Kaksikielisyyden neurokognitiivinen perusta

         Helsingin yliopisto

TkT, dos. LASSE LESKELÄ ja tutkimusryhmä
         Suurten satunnaisverkkojen stokastinen dynamiikka

           Jyväskylän yliopisto

FT, dos. HANNA MERETOJA ja tutkimusryhmä 
 Historian kokemus ja kertomisen etiikka nykytaiteissa
 Turun yliopisto

LT, FT, dos. NIKU OKSALA ja tutkimusryhmä
 Epigeneettisten, geneettisten ja varhaisnuoruuden ympäristö-
 tekijöiden yhteisvaikutukset aikuisiän sydän- ja verisuonisairauksiin  sekä luun aineenvaihduntaan ja kognitiiviseen suorituskykyyn

 Tampereen yliopisto ja TAYS


                        OTT, VT, dos. PÄIVI HANNELE TIILIKKA
ja tutkimusryhmä

                         Henkilötietojen suoja digitalisoituvassa yhteiskunnassa
                         Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto