Projektiapurahat 2011


EMIL AALTOSEN SÄÄTIÖ JAKAA PROJEKTIAPURAHOJA 1.800.000 EUROA

Emil Aaltosen Säätiön hallitus on päättänyt myöntää vuonna 2011 yhdeksän kolmivuotista projektiapurahaa, kukin suuruudeltaan 200.000 euroa.


Projektiapurahat myönnettiin seuraaville tutkimusryhmille:

FT FILIP GINTER ja tutkimusryhmä
        ”Suomen kielen automaattinen semanttinen analyysi”
    
        Turun yliopisto

VTM, FT MIKA GISSLER ja tutkimusryhmä
         ”Kohdusta aikuisuuteen – lapsuuden olosuhteet myöhempien hyvinvointiongelmien
          taustalla”

        Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

TkT MAURI KOSTIAINEN ja tutkimusryhmä
         ”Biomolekyyleihin perustuvat itsejärjestyvät nanomateriaalit”

        Aalto-yliopisto

KTT MIKKO MÄKINEN ja tutkimusryhmä
         “Performance Pay and Employee Outcomes”
        Aalto-yliopisto

PsT, dos. JUHA SILVANTO ja tutkimusryhmä
         ”Primaarin näköaivokuoren rooli visuaalisessa tietoisuudessa”

         Aalto-yliopisto

OTT, FM KAIUS TUORI ja tutkimusryhmä
       ”Yksityinen ja julkinen tila roomalaisessa talossa”

           Helsingin yliopisto

LT, dos. MIIA TURPEINEN ja tutkimusryhmä 
”Lääkemetaboliaentsyymien farmakogenetiikka - kohti yksilöllistä      lääkehoitoa”
 Oulun yliopisto

FT, dos. ANSSI VAINIKKA ja tutkimusryhmä
”Kalastuksen kalojen käyttäytymis- ja elinkiertopiirteisiin
 kohdistama valinta”

 Oulun yliopisto


                        FT ANNA WESSMAN
ja tutkimusryhmä

                       ”Isonkyrön Levänluhdan rautakautinen vesikalmisto. Monitieteinen tutkimus vainajien
                        alkuperästä ja poikkeuksellisesta hautaustavasta.”
                        Helsingin yliopisto