Projektiapurahat 2010


EMIL AALTOSEN SÄÄTIÖ JAKAA PROJEKTIAPURAHOJA 1.800.000 EUROA

Emil Aaltosen Säätiön hallitus on päättänyt myöntää vuonna 2010 yhdeksän kolmivuotista projektiapurahaa, kukin suuruudeltaan 200.000 euroa.


Projektiapurahat myönnettiin seuraaville tutkimusryhmille:

YTT MARITA HUSSO ja tutkimusryhmä
“Väkivalta, ammatilliset käytännöt ja työhyvinvointi sosiaali- ja terveysalalla”
Jyväskylän yliopisto

FT, dosentti SAMPSA HYYSALO ja tutkimusryhmä
”Käyttäjälähtöiset innovaatioyhteisöt”
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

LT, dosentti EERO KAJANTIE ja tutkimusryhmä
 ”Ennenaikainen syntymä ja aikuisiän terveys”
 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

TkT HARRI LÄHDESMÄKI ja tutkimusryhmä
“Systeemibiologian menetelmiä biologisten verkkojen
kartoittamiseen"

Aalto-yliopisto

TkT MATTI NYKTER ja tutkimusryhmä
”Syövän säätelymekanismien systeemibiologinen analyysi”
Tampereen teknillinen yliopisto

LT, dosentti MARKO PESU ja tutkimusryhmä
          ”Proprotein convertase -entsyymit immuniteetin säätelyssä"
           Lääketieteellisen teknologian instituutti, Tampereen yliopisto

YTT, dosentti JUKKA PIETILÄINEN ja tutkimusryhmä 
”Viestintävallankumous Venäjällä”
Helsingin yliopisto, Aleksanteri-instituutti

PhD SATU RAMULA ja tutkimusryhmä
”Vieraskasvilajien evoluutio ja invaasioiden synty”
Turun yliopisto


                        FT MINNA SUNI
ja tutkimusryhmä

                        ”Suomi työkielenä: Sosiokognitiivinen näkökulma maahanmuuttajien
ammatilliseen kielitaitoon”
                        Jyväskylän yliopisto