Projektiapurahat 2009

EMIL AALTOSEN SÄÄTIÖ JAKAA PROJEKTIAPURAHOJA 1.800.000 EUROA

Emil Aaltosen Säätiön hallitus on päättänyt myöntää vuonna 2009 yhdeksän kolmivuotista projektiapurahaa, kukin suuruudeltaan 200.000 euroa.


Projektiapurahat myönnettiin seuraaville tutkimusryhmille:

FT MARKO AHO ja tutkimusryhmä
Musiikkityylin, soittimen ja muusikon taktilliset resurssit””
Kansanmusiikki-instituutti / Sibelius-Akatemia

PsT MIRKA HINTSANEN ja tutkimusryhmä
”Life-Course Temperament and Personality Predicting Atherosclerosis – A 27-Year Prospective Follow-up Study”
Helsingin yliopisto

KTT PEKKA MALO ja tutkimusryhmä
 ”Kieliteknologian sovellutukset rahoitusmarkkinoiden uutisvirtojen analysoinnissa"
 Helsingin kauppakorkeakoulu

PhD SABRINA MANISCALCO ja tutkimusryhmä
”Non-Markovian quantum information”
Turun yliopisto

LT, dosentti MARKUS MÄKINEN ja tutkimusryhmä
”Paksu- ja peräsuolen sahalaita-adenokarsinooma: kehittyminen ja geenimuutokset”
Oulun yliopisto

LT, dosentti TANELI RAIVIO
”Puberteetin säätelyn uudet geenivirheet ja niiden merkityksen selvittäminen”
Helsingin yliopisto

TkT RISTO SARVAS ja tutkimusryhmä 
”Social Publicity & Privacy: A Multi-disciplinary Study on Online Social Interaction”
Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT, Teknillinen korkeakoulu

FT OTTO SEPPÄLÄ ja tutkimusryhmä
”Lois-isäntä -suhteiden ekologia ja evoluutio muuttuvissa ympäristöissä”
Jyväskylän yliopisto ja ETH-Zürich

Dosentti ANTERO TAMMISTO ja tutkimusryhmä Expeditio Pompeiana Universitatis Helsingiensis (EPUH)
”Pompejilaiskortteli rakennemuutosten kourissa - Marcus Lucretiuksen kortteli taloudellis-sosiaalisena kokonaisuutena”
Helsingin yliopisto