Jaetut apurahat 2013


Emil Aaltosen Säätiön hallitus on päättänyt jakaa vuonna 2013 kaikkiaan 307 henkilökohtaista työskentely, kannustus- ja kohdeapurahaa yhteensä 3.868.100 euroa 

Nuoren tutkijan apurahat 2.147.000 euroa

Hallitus myönsi nuoren tutkijan apurahan 84 tutkijalle. Apurahan tarkoitus on mahdollistaa vuoden tutkimustyö muusta työstä vapaana. Apuraha on 25.000 (väitelleille tutkijoille 27.000) euroa ja se muodostuu 22.000 (24.000) euron henkilökohtaisesta apurahasta elinkustannusten kattamiseen sekä 1.500 euron määrärahasta tutkimuksen kuluja varten. Lisäksi apurahan saajan pääainelaitokselle voidaan tarvittaessa maksaa 1.500 euron yleiskustannuslisä.

Osavuotiset työskentelyapurahat 1.117.550 euroa

Osavuotisia työskentelyapurahoja 4-10 kk:n työskentelyyn myönnettiin 84 tutkijalle yhteensä 1.117.550 euroa.

kannustusapurahat 340.000 euroa

Kannustusapurahoja (5.000 euroa) myönnettiin 68 tutkijalle yhteensä 340.000 euroa.

KOHDEapurahat 220.050 euroa

Kohdeapurahoja suuruudeltaan 800 - 5.000 euroa myönnettiin mm. matkakuluihin ja muihin tutkimuskuluihin 67 tutkijalle yhteensä 220.050 euroa. 

TEOLLISEN KULTTUURIN TUTKIMUSRAHASTON APURAHAT 43.500 EUROA

Emil Aaltosen Säätiössä toimii myös Teollisen kulttuurin tutkimusrahasto. Rahastosta myönnettiin jo aiemmin keväällä 4 apurahaa yhteensä 43.500 euroa. 


Projektiapurahat

Tehtyjen päätösten lisäksi vuonna 2013 myönnettäviin projektiapurahoihin varataan 1.800.000 euroa. Projektiapurahan tarkoitus on tukea nuoria tutkijoita heidän itsenäisen uransa alkuvaiheissa. Projektiapuraha myönnetään kolmivuotisena ja sen suuruus on 200.000 euroa. Projektiapurahan aiehakemuksen on jättänyt 374 tutkijaryhmää, joille lähetetään tieto pääsystä hakuprosessin toiselle kierrokselle 15.6.2013 mennessä. Projektiapurahan saajat julkistetaan marraskuussa 2013.