Jaetut apurahat 2011


Emil Aaltosen Säätiön hallitus on päättänyt jakaa kokouksessaan 18.4.2011 tehdyn päätöksen mukaisesti vuonna 2011 kaikkiaan 351 apurahaa yhteensä 3.735.600 euroa seuraavasti:

Nuoren tutkijan apurahat 2.045.500 euroa

Hallitus myönsi nuoren tutkijan apurahan 87 tutkijalle. Apurahan tarkoitus on mahdollistaa vuoden tutkimustyö muusta työstä vapaana. Apuraha on 23.000 (väitelleille tutkijoille 25.000) euroa ja se muodostuu 20.000 (22.000) euron henkilökohtaisesta apurahasta sekä 1.500 euron määrärahasta tutkimuksen kuluja varten. Lisäksi apurahan saajan pääainelaitokselle voidaan tarvittaessa maksaa 1.500 euron yleiskustannuslisä.

Osvuotiset työskentelyapurahat 889.500 euroa

Osavuotisia työskentelyapurahoja 4-10 kk:n työskentelyyn myönnettiin 75 tutkijalle yhteensä 889.500 euroa.

kannustusapurahat 765.000 euroa

Kannustusapurahoja suuruudeltaan 200 - 5.000 euroa myönnettiin alle 4 kk:n työskentelyyn, matkakuluihin tai tutkimuksen muihin kuluihin 184 tutkijalle yhteensä 765.000 euroa.

Teollisen kulttuurin tutkimusrahaston apurahat 35.600 euroa

Säätiössä toimii Teollisen kulttuurin tutkimusrahasto. Rahastosta myönnettiin 5 apurahaa (kaksi osavuotista työskentelyapurahaa ja kolme kannustusapurahaa) yhteensä 35.600 euroa.

Saajat ovat mukana ko. apurahatyypin saajaluetteloissa merkinnällä TKTR.

Projektiapurahat

Tehtyjen päätösten lisäksi vuonna 2011 myönnettäviin projekiapurahoihin varataan 1.800.000 euroa. Projektiapurahan tarkoitus on tukea nuoria tutkijoita heidän itsenäisen uransa alkuvaiheissa. Projektiapuraha myönnetään kolmivuotisena ja sen suuruus on 200.000 euroa. Projektiapurahan aiehakemuksen on jättänyt 353 tutkijaryhmää, joille lähetetään tieto pääsystä hakuprosessin toiselle kierrokselle 15.6.2011 mennessä. Vuoden 2011 projektiapurahan saajat julkistetaan lokakuun alkupuolella.