Jaetut apurahat 2010


Emil Aaltosen Säätiön hallitus on päättänyt jakaa kokouksessaan 19.4.2010 tehdyn päätöksen mukaisesti vuonna 2010 kaikkiaan 342 apurahaa yhteensä 3.484.600 euroa seuraavasti:

Nuoren tutkijan apurahat 1.894.900 euroa

Hallitus myönsi nuoren tutkijan apurahan 83 tutkijalle. Apurahan tarkoitus on mahdollistaa vuoden tutkimustyö muusta työstä vapaana. Apuraha on 22.300 (väitelleille tutkijoille 24.300) euroa ja se muodostuu 19.300 (21.300) euron henkilökohtaisesta apurahasta sekä 1.500 euron määrärahasta tutkimuksen kuluja varten. Lisäksi apurahan saajan pääainelaitokselle voidaan tarvittaessa maksaa 1.500 euron yleiskustannuslisä.

Osvuotiset työskentelyapurahat 746.200 euroa

Osavuotisia työskentelyapurahoja 4-10 kk:n työskentelyyn myönnettiin 62 tutkijalle yhteensä 746.200 euroa.

kannustusapurahat 809.200 euroa

Kannustusapurahoja suuruudeltaan 200 - 5.000 euroa myönnettiin alle 4 kk:n työskentelyyn, matkakuluihin tai tutkimuksen muihin kuluihin 194 tutkijalle yhteensä 809.200 euroa.

Teollisen kulttuurin tutkimusrahaston apurahat 34.300 euroa

Säätiössä toimii Teollisen kulttuurin tutkimusrahasto. Rahastosta myönnettiin 3 apurahaa (yksi nuoren tutkijan apuraha ja kaksi kannustusapurahaa) yhteensä 34.300 euroa.

Saajat ovat mukana muissa saajaluetteloissa (TKTR).

Projektiapurahat

Tehtyjen päätösten lisäksi vuonna 2010 myönnettäviin projekiapurahoihin varataan 1.800.000 euroa. Projektiapurahan tarkoitus on tukea nuoria tutkijoita heidän itsenäisen uransa alkuvaiheissa. Projektiapuraha myönnetään kolmivuotisena ja sen suuruus on 200.000 euroa. Projektiapurahan aiehakemuksen on jättänyt 377 tutkijaryhmää, joille lähetetään tieto pääsystä hakuprosessin toiselle kierrokselle 15.6.2010 mennessä. Vuoden 2010 projektiapurahan saajat julkistetaan lokakuun alkupuolella.