selvitykset


PROJEKTIAPURAHojen raportointi

Meneillään olevien projektien vuosiraportit tulisi toimittaa säätiön toimistoon 15.11.2016 mennessä ja loppuraportit 31.12.2016 mennessä, ellei erikseen ole  toisin sovittu. Vuonna 2015 myönnettyjen projekiapurahojen osalta ensimmäinen väliraportti toimitetaan kuitenkin vasta 30.6.2017 mennessä.

Raportit toimitetaan sähköpostitse osoitteella toimisto@emilaaltonen.fi. Viestin aiheeksi tulisi merkitä "Projektin vuosiraportti (loppuraportti) / projektin vetäjän (vastuullisen tutkijan) nimi.  Vaihtoehtoisesti raportit voi toimittaa postitse osoitteella Emil Aaltosen Säätiö, Mariankatu 40, 33200 Tampere.

Vuosiraportissa tulisi selvittää projektin eteneminen ja mahdolliset muutokset. Siihen tulisi liittää myös kustannusselvitys, jos projektin varoja on kuluneen vuoden aikana siirretty käytettäväksi yliopiston maksatusjärjestelmän kautta.

Loppuraportissa tulisi projektin etenemisen lisäksi käsitellä kokonaisvaltaisesti  projektin tavoitteita, onnistumista ja tulevaisuuden näkymiä. Siihen tulisi liittää myös kustannusselvitys.