selvitykset


APURAHojen raportointi

Selvitys nuoren tutkijan apurahasta tulisi liittää seuraavan vuoden hakemukseen (jos hakemassa uutta apurahaa) tai lähettää säätiön toimistoon kahden kuukauden kuluessa (viimeisen) apurahakauden päätyttyä, ellei toisin ole erikseen sovittu. Vapaamuotoisessa raportissa tulisi selvittää, miten tutkimustyö on apurahakauden aikana edennyt ja miten kulumääräraha on pääpiirteissään käytetty. Lisäksi raportissa tulisi mainita mahdolliset konkreettiset tulokset (julkaisut, posterit jne.).

Osavuotisten työskentelyapurahojen osalta tulisi lähettää selvitys säätiön toimistoon apurahan myöntämisvuotta seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä tai jos on hakemassa uutta apurahaa samana keväänä, niin selvitys tulisi liittää apurahahakemukseen. Jos taas apurahakausi on toukokuun lopussa edelleen kesken, niin selvitys tulisi toimittaa kahden kuukauden kuluessa apurahakauden päätyttyä, ellei toisin ole erikseen sovittu. Vapaamuotoisessa raportissa tulisi selvittää, miten tutkimustyö on apurahakauden aikana edennyt (myös mahdolliset tulokset, kuten julkaisut jne.)

Kannustusapurahojen käytöstä tulisi tehdä vapaamuotoinen selvitys apurahan myöntämisvuotta seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä, ellei erikseen ole toisin sovittu. Jos on hakemassa uutta apurahaa saman vuoden keväällä, kun selvitys pitäisi jättää toukokuun loppuun mennessä, niin selvitys tulisi tällöin  liittää apurahahakemukseen. Raportissa selvitetään tutkimustyön eteneminen apurahakauden aikana ja mahdollisten matka-apurahojen osalta myös kustannukset pääpiirteittäin.

Selvitykset lähetetään postitse Emil Aaltosen Säätiön toimistoon osoitteella Mariankatu 40, 33200 Tampere.